Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


I. Odbyte studia i staże naukowe

 1. Politechnika Warszawska, Warszawa 1963 – mgr inż. chemii i technologii organicznej
 2. Politechnika Warszawska, Warszawa 1971 – doktor nauk technicznych
 3. Eidgenosische Technische Hochschule, Zurych 1974 -1975, staż naukowy
 4. London School of Economics, Londyn 1991, Summer School: Microeconomics
 5. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1994 – 1995, studia podyplomowe : Finanse i bankowość
 6. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000 – 2001, studia podyplomowe: Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 7. Wyjazdy studyjne w celu zaznajomienia się z realizacją polityki strukturalnej Unii Europejskiej w Hiszpanii (3 razy), Irlandii, Włoszech.
II. Praca zawodowa
1964 – 1981 Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny oraz Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, adiunkt
1981 – 1989 Urząd Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Gospodarczej, doradca ministra prof. Władysława Baki i wiceprezesa Rady Ministrów prof. Zdzisława Sadowskiego, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Reformy Gospodarczej
1989 – 1991 Urząd Rady Ministrów, doradca Wicepremiera Leszka Balcerowicza, problematyka prywatyzacji przedsiębiorstw; kierownik Zespołu Informacji i Edukacji
1989 – 1991 Główny Urząd Statystyczny, rzecznik prasowy GUS 1991 – 1993 Firma telekomunikacyjna CEWIS (join-venture SIEMENS AG w Warszawie), dyrektor generalny
1994 PeKaO SA, kierownik Zespołu ekspertów w Departamencie Kredytów i Gwarancji
1994 – 1996 Polski Bank Inwestycyjny SA, dyrektor Departamentu Podmiotów Gospodarczych, wiceprzewodniczący Komitetu Kredytowego, dyrektor Banku
1994 -1997 Ministerstwo Łączności, doradca Ministra Łączności w zakresie dostosowania telekomunikacji polskiej do standardów UE
1996 – 1999 PKO BP SA dyrektor Biura ds. Klientów Strategicznych, wicedyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
1999 – 2005 BGŻ SA pełnomocnik Zarządu ds. programu SAPARD, doradca Prezesa Zarządu ds. środków strukturalnych UE
od 1. 03. 2005 Ośrodek Doradztwa Europejskiego przy Związku Banków Polskich, dyrektor Ośrodka.

III. Działalność społeczna i dydaktyczna w zakresie upowszechniania wiedzy o polityce gospodarczej i strukturalnej Unii Europejskiej
 1. Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i jednocześnie Przewodniczący Sekcji Integracji z Unią Europejską, Warszawa od 2000
 2. Wykładowca i prowadzący prace magisterskie z zakresu integracji Polski z Unią Europejską oraz polityki strukturalnej UE, a także planowania przedsięwzięć gospodarczych (biznes plany), Wyższa Szkoła Humanistyczna (studia zaoczne), Pułtusk od 1999
 3. Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2003 – 2005
 4. Członek zespołu oceniającego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie 2.3, Warszawa od 2004
 5. Ekspert zespołu roboczego Związku Banków Polskich ds. funduszy strukturalnych UE, Warszawa od 2003
IV. Specjalizacja w działalności szkoleniowej, doradczej i eksperckiej
 1. Polityka strukturalna Unii Europejskiej i jej instrumenty (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, inicjatywy wspólnotowe).
 2. Programy operacyjne w Polsce w zakresie wykorzystania środków strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004 – 2006.
 3. Sporządzanie wniosków w zakresie realizacji programów operacyjnych o dofinansowanie przedsięwzięć środkami Unii Europejskiej.
 4. Sporządzanie biznes planów przedsięwzięć gospodarczych.
 5. Przygotowanie wniosków kredytowych, w szczególności dotyczących projektów wspieranych środkami strukturalnymi Unii Europejskiej.
 6. Publikacje o tematyce ekonomicznej Ponad 100 publikacji w prasie fachowej i wydawnictwach zwartych.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu