Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


1. Stopnie i tytuły naukowe/zawodowe
 • magister - 1958, SGPiS Warszawa
 • doktor - 1972, Uniwersytet Wrocławski
 • dr habilitowany - 1986 , Akademia Ekonomiczna-Wrocław
 • prof. nadzw. - 1990, WSP Opole
 • prof. tytularny- 1993, Prezydent Lech Wałęsa
 • prof. zwyczajny - 1996 Uniwersytet Opolski

2. Miejsce zatrudnienia
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
3. Pełnione funkcje
 • Kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Polityki Ekonomicznej
 • Prezes Oddziału PTE - Opole
 • V-ce Prezes Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Członek Zarządu Krajowego PTE
4. Doświadczenie i specjalizacja zawodowa
 • W zakresie miejscowego planowania przestrzennego jako projektant i z-ca kierownika Wojewódzkiej Pracowni Urbanistów w Opolu (1957-1970) oraz Biura Studiów i Projektów Inżynierii Miejskiej (1970-1975)
 • nauczyciel akademicki (1976 - nadal);
zainteresowania bad. - naukowe:
 • gospodarka i planowanie przestrzenne
 • ekonomika infrastruktury techn. i społecznej
 • polityka ekonomiczna
 • procesy przemian strukturalnych oraz strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
5. Prowadzenie działalności eksperckiej
 • własne Biuro Consultingowe
 • w ramach Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego PTE o/Opole
6. Publikacje
 • 9 prac zwartych autorskich
 • 14 prac zwartych redagowanych
 • 135 artykuły naukowe
w tym:
 • Infrastruktura elektroenergetyczna w gospodarce narodowej, wyd.: Instytut Śląski w Opolu, Opole 1985, s. 393
 • Inwestycje jako czynnik kształtujący zasoby infrastruktury społecznej. Instytut Śląski. Opole,1 991, s. 153
 • Procesy restrukturyzacji przemysłu w regionach, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1995, s.201

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu