Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Politechnice Częstochowskiej. Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doctor honoris causa Uniwersytetu w Mesynie i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego. Akademik Ukraińskiej Akademii Nauk Ekonomicznych. Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Przewodniczący Głównej Rady Naukowej TNOiK. Członek Zarządu Oddziału PTE w Krakowie.

Funkcje pełnione w sferze nauki i szkolnictwa wyższego

Rektor Akademii – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2002-2007-2008),

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (1997-2005),

Członek Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego (1998-2001),

Członek Zespołu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych Komitetu Badań Naukowych IV Kadencji (1999-2002),

Członek założyciel i wiceprzewodniczący Rady Programowej (1994-2003) Towarzystwa Naukowego Nieruchomości,

Członek Kapitału Medalu PAN im. Prof. T. Kotarbińskiego (od 1999 r.),

Członek Komisji Nagród Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (2003-2008),

Członek Rady Programowej czasopism: Przegląd Organizacji (od 1994 r.), Organizacja i Kierowanie (1999-2007), Problemy Zarządzania (od 2004 r.), Świat Nieruchomości (od 2005 r.), Ekonomické Rozhlády – Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (od 2006 r.), Polish Journal of Management Studies – Częstochowa University of Technology (od 2010 r.).

Odznaczenia państwowe, resortowe, regionalne i honorowe

Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal im. Petro Mohyła (Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy), Złoty i Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaka „Za Zasługi dla Statystyki RP”, Medal im. Karola Adamieckiego, Złota i Srebrna Odznaka Honorowa TNOiK, Godność Członka Honorowego TNOiK, Złota Odznaka Honorowa PTE, Złota Odznaka PTE z Wieńcem, Złota Odznaka ZNP, Złota Odznaka „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Kierunki badań i dorobek naukowo-badawczy

Teorie, funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw, diagnostyka i analiza ekonomiczna, zarządzanie organizacjami gospodarczymi i instytucjami, strategie gospodarowania kapitałami i zasobami przedsiębiorstw, restrukturyzacja
i prywatyzacja przedsiębiorstw, metodologia i praktyka wyceny przedsiębiorstw, internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo przyszłości.

Autor 8 monografii i opracowań zwartych, współautor lub redaktor naukowy 100 książek, autor lub współautor 126 artykułów i komunikatów naukowych, 87 referatów naukowych opublikowanych, 75 artykułów popularno-naukowych, publicystycznych, wywiadów i dyskusji redakcyjnych, 122 niepublikowanych prac naukowo-badawczych i projektowo-wdrożeniowych oraz ekspertyz.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu