Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk

Doktor habilitowany w dziedzinie Nauk ekonomicznych w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu. Od lat związany z Politechniką Warszawską. Obecnie wykłada na Wydziale Zarządzania PW. Rozwija działalność naukowo-dydaktyczną dotyczącą zarządzania i ewaluacji projektów. Jego zainteresowania i prace naukowo-badawcze obejmują również zastosowania nowych technologii ICT w systemach ewaluacji projektów oraz wspomagania decyzji w zarządzaniu. Jest autorem ok. stu publikacji naukowych. Dorobek ten obejmuje kilka książek w języku polskim i angielskim oraz artykuły naukowe w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor m.in. następujących monografii:
  • "Metody oceny projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej" (2006 r.),
  • "Ocena projektów europejskich 2007-2013" (2009 r.),
  • "Modelowanie ewaluacji projektów europejskich" (2012 r.),
  • "Towards the model of comprehensive projects evaluation system" (2013).

Należy do krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Kontakt: t.grzeszczyk@wz.pw.edu.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu