Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Ryszard Kamiński

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Katedrze Nauk ekonomicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora otrzymał w 1987 r. na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Akademii Ekonomiczne w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2004 r. na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Zakładu Zarządzania w Katedrze Nauk Ekonomicznych. W latach 2005 - 2012 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM. Od roku 2008 do dzisiaj pełni funkcję kierownika studiów na kierunku "zarzadzanie". Jego zainteresowania naukowo- badawcze mieszczą się w obszarze rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz funkcjonowania sektora MŚP. Jest autorem lub współautorem 5 książek oraz ponad 160 artykułów i innych opracowań naukowych. Do najważniejszych jego prac należą: Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa, Poznań 2003, Rachunkowość majątku i kapitałów przedsiębiorstwa, Problemy wybrane. Poznań 2005, Polityka przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości finansowej, Poznań 2008, (współautor Łukasz Owczarek) oraz Enterpise Financial Reporting and the Demands of the Present Times, Saarbrucken 2015. Od 2012 roku pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddz. w Poznaniu. Jest członkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oddz. w Poznaniu. Jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma "Przegląd Ekonomiczny".

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu