Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz

 1. Imię, nazwisko:
  Zbigniew Mikołajewicz
 2. Data i miejsce urodzenia:
  • 01.10.1934, Brody, woj. Tarnopolskie.
 3. Uprawiana dyscyplina i specjalności naukowe
  • Ekonomia.
  • Polityka ekonomiczna, Ekonomika i polityka przemysłowa,
  • Gospodarka regionalna.
 4. Stopnie i tytuły naukowe:
  • 1953-1957 Studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie
  • 1958 - magister ekonomii, SGPiS Warszawa
  • 1972 - doktor nauk geograficznych, Uniwersytet Wrocławski
  • 1986 doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna Wrocław
  • 1990 - prof. nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu
  • 1993 - prof. tytularny, Prezydent RP.
  • 1996 - prof. zwyczajny, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 5. Przebieg pracy zawodowej
  • 1957-1970, Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna w Opolu (projektant, z-ca kierownika)
  • 1970-1975, Biuro Studiów i Projektów Inżynierii Miejskiej w Opolu (kierownik Biura)
  • 1976-1981, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, docent.
  • 1981-1983, Urząd Wojewódzki w Opolu, Wojewoda Opolski.
  • 1983-nadal, nauczyciel akademicki (docent, profesor) w Uniwersytecie Opolskim, Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.
 6. Członkostwo w prestiżowych stowarzyszeniach i instytucjach
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - członek od 1958 r., Prezes Oddziału Opolskiego (od 1993 - nadal), członek Zarządu Krajowego PTE.
  • Towarzystwo Urbanistów Polskich - członek od 1961r.nadal. Prezes Oddziału Opolskiego w latach 1986-1990.
  • Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, członek od 1976 r.
  • Przewodniczący Kuratorium Instytutu Śląskiego w latach 1981-1983
  • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek w latach 1990-2003
 7. Główne kierunki badań i opracowań naukowych:
  • Procesy urbanizacji obszarowej (semiurbanizacji) w kraju i w woj. opolskim.
  • Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju i funkcjonowania infrastruktury technicznej i społecznej.
  • Procesy i efekty przemian strukturalnych i regresu działalności przemysłowej w Polsce i województwie opolskim.
  • Strategie rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej.
  • Przesłanki i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.
 8. Publikacje i opracowania:
  • autor 9 prac zwartych (książek)
  • redaktor naukowy 29 zbiorowych prac zwartych,
  • autor ponad 160 publikacji (artykułów) zamieszczanych w pracach zbiorowych i czasopismach,
  • ok. 30 ekspertyz i opracowań studialnych, nie publikowanych.
 9. Ważniejsze nagrody i odznaczenia:
  • Nagroda indywidualna III stopnia Min. Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za badania naukowe, 1981 r.
  • Nagroda indywidualna III stopnia Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć naukowych, 1987 r.
  • Odznaka "Zasłużonemu Opolszczyźnie" (1969 r.)
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1981 r.)
  • Srebrny (1969 r.) i Złoty (1975 r.) Krzyż Zasługi
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984 r.)


Kontakt
Adres pocztowy: 45-062 Opole, ul. Kościuszki 5/13
e-mail zmikolajewicz@poczta.onet.pl
telefon 77 453 93 57

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu