Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Wiesław Szczęsny

Dr hab. nauk ekonomicznych, habilitacja w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2000 r.), profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Wszechnicy Polskiej. Główne miejsca pracy: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa w Warszawie.

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego od 1976 r. W latach 2000 - 2005 wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PTE, w latach 2005 - 2010 przewodniczący Rady Naukowej OW PTE. Aktualnie członek Rady Naukowej PTE.

Zakres badań naukowych: finanse gospodarki, w tym problematyka redystrybucji budżetowej oraz zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Autor lub współautor ok. 100 publikacji naukowych i dydaktycznych, w tym referatów prezentowanych na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Do najważniejszych opracowań zwartych należą:
  • Firma w otoczeniu fiskalnym (DIFIN, 2001),
  • Finanse; Zarys wykładu (DIFIN, 2009 i 2010),
  • Finanse firmy; Jak zarządzać kapitałem (C.H. BECK, 2003, 2007 i 2012),
  • Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie (C.H. BECK).

Promotor ponad 140 prac magisterskich i trzech rozpraw doktorskich.


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu