Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński

Emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,

Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Administracji i Zarządzania.

Urodzony w Warszawie w roku 1940, uzyskał: tytuł zawodowy magistra ekonomii na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego (1966 r.); stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (1971 r.); stopień naukowy dr hab. nauk ekonomicznych [ze specjalnością międzynarodowe stosunki gospodarcze] w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej (1997 r.).

W drugiej połowie wieku XX K.A. Kłosiński był pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego oraz wielu instytutów naukowych. W wieku XXI [konkretnie od 1998 roku] do połowy roku 2014 był profesorem nadzwyczajnym oraz Kierownikiem Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W okresie pracy na KUL-u na wyróżnienie zasługują":
 • fakt, iż przez dwa lata K.A. Kłosiński pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • K.A. Kłosiński był organizatorem oraz przewodniczącym Komitetu Naukowego ośmiu dorocznych Konferencji Naukowych z cyklu "LOSY ŚWIATA" [oraz redaktorem naukowym książek - przygotowanych specjalnie na konferencję];
 • Promotorstwo pięciu doktoratów obronionych na różnych uczelniach ekonomicznych w Polsce; promotorstwo ponad dwustu magistrów;
 • Wyróżnienie K.A. Kłosińskiego kilkoma wyróżnienia Magnificencji Rektora KUL oraz Księgą jubileuszową z okazji siedemdziesiątych urodzin ["Servire veritati", Wydawnictwo KUL, Lublin 2011].

Z ostatnich publikacji - z bogatego dorobku Autora - należy wymienić:
książki i monografie:
 • Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006 (stron 288),
 • Światowy rynek usług w początkach XXI wieku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 (stron 240),
 • Ekonomia polityczna w mundialnym wymiarze, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012 (stron 256);

Artykuły:
 • Inwestycje zagraniczne w Rosji (współautorka A. Wancio), "Roczniki Nauk Społecznych", z. 3: Ekonomia i Zarządzanie, 2011, s. 131-141,
 • Racjonalność egzystencjalna ludzkości w XXI wieku, "Przegląd Filozoficzny", Rocznik 21, Warszawa 2012, Nr 2 (82), s. 271-278,
 • Elementy globalnej architektury finansowej, "Roczniki Ekonomii i Zarządzania", Tom 5 (41), 2013, s. 35-55,
 • A century of changes in the nature and in the structure of the World Economic System, ?European Scientific Journal", November 2014, vol. 10. No 31.

Przynależność K.A. Kłosińskiego do Towarzystw Naukowych:
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego od 1967 roku - od 2010 roku jest członkiem Rady Naukowej PTE, a w latach 2014-2015 był wiceprezesem Zarządu Oddziału Warszawskiego PTE;
 • od 2010 roku jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Administracji i Zarządzania "Wawelska 56";
 • jest członkiem czynnym Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • jest członkiem European Association for Evolutionary Political Economy.

K.A. Kłosiński jest członkiem innych Stowarzyszeń oraz Towarzystw społeczno-kulturalnych, a także jest autorem kilku tomików poetyckich.

Ostatnim z przyznanych K.A. Kłosińskiemu odznaczeń jest Złoty Krzyż Zasługi (2011 r.).

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu