Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Adam Sadowski

Profesor w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku w marcu 1986 uzyskując tytuł magistra broniąc pracę pt "Rolnictwo bez środków chemicznych" Stopień naukowy doktora w zakresie ekonomii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku 23 kwietnia 1996 r. na podstawie pracy: "Tworzenie gospodarstw rolniczych na terenie województwa suwalskiego w latach 1991-1993". Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia (specjalność ekonomika rolnictwa) uzyskał na Uniwersytecie w Białymstoku, 14 czerwca 2010 r. na podstawie rozprawy: Własność a użytkowanie gruntów rolnych. Zarys tendencji rozwojowych.

Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych i dydaktycznych opublikowanych w kraju i za granicą, w tym książki Własność a użytkowanie gruntów rolnych. Zarys tendencji rozwojowych. (Wydawnictwo UwB, Białystok 2009). Ponadto redakcja naukowa trzynastu opracowań zbiorczych oraz ośmiu raportów i ekspertyz o charakterze naukowym.

Kluczowe zainteresowania koncentrują się na: ekonomice rolnictwa, polityce rolnej oraz agroturystyce i turystyce wiejskiej. W pracy badawczej wykorzystuje w swoich rozważaniach koncepcje nowej ekonomii instytucjonalnej, przede wszystkim w zakresie teorii praw własności, teorii agencji oraz koncepcji trajektorii rozwoju (path dependence).W pracy dydaktycznej wykładowca przedmiotów: przedsiębiorczość, ekonomika i organizacja turystyki, biznes plan, badania rynkowe. Efektem działalności dydaktycznej jest wypromowanie około 120 licencjatów i ponad 20 magistrów.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i społeczną czternastokrotnie nagradzany Nagrodą Rektora Uniwersytetu w Białymstoku oraz w 2009 r. odznaczony odznaką Zasłużony dla rolnictwa, w 2011 r. Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę a w 2015 srebrną odznaką honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym od 1987 r. Aktywną działalność podejmuje od 2010 kiedy to zostaje wybrany do Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Białymstoku. Od kwietnia 2013 r. pełni funkcję prezesa tegoż Oddziału. Ponadto od ponad 20 lat działa w Stowarzyszeniu Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu - pełniąc między innymi funkcje członka komisji rewizyjnej oraz wiceprezesa Zarządu. W ramach tej działalności brał czynny udział w organizacji Kongresów Stowarzyszenia w latach 2001 i 2012.

Kontakt:
dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
tel. 86 745 77 06
e-mail: adamsad@poczta.onet.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu