Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Danuta Liwińska-Baranowska

Mgr Danuta Liwińska- Baranowska

ur, 04.05.1944r.

 

Wykształcenie :

magister  ekonomii -  Wydział Ekonomiczno Socjologiczny  Uniwersytetu  Łódzkiego ( 1977 )

Podyplomowe Studia Gospodarki Narodowej na Uniwersytecie  Warszawskim -Wydział  Nauk  Ekonomicznych ( 1986r )

Podyplomowe Studium Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości  im. B. Jońskiego  w Warszawie  (2000r)

 

 Pełnione funkcje zawodowe:

1972-1976    Inspektor Kontroli Podatkowej i Finansowej w Okręgowym  Zarządzie Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Łodzi.

1977 -1980  Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego w Zjednoczeniu  Budownictwa Wodnego i Melioracji w Łodzi.

1980- 1982  Naczelnik Wydziału Finansów w Zjednoczeniu Przemysłu  Skórzanego w Łodzi

1982-1995   Z-ca  Dyrektora d-s Ekonomicznych - Główny Księgowy  w P.O.T.P.S. „ Polbut „w  Łodzi..

1992- 1995  członek Zarządu  „PETEX „ Sp. z o.o. przy PTE OW w Łodzi

1996- 2001   Główny Księgowy  -Prokurent   ASC Co. Ltd. w Warszawie  Spółka z udziałem  zagranicznym. 2001-2003   Dyrektor ds. Zarządzania Aktywami Bieżącymi  -Prokurent  ASC Co  Ltd. w Warszawie  - spółka

 z udziałem zagranicznym

2004  -  nadal ,  jestem na emeryturze 

2001- 2004   własna działalność Firma  „ Przedsiębiorstwo Consultingowo  Usługowe  „ SUMA” w Łodzi.  2005- 2011  Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy w  spółce„Tegola Polonia Ltd „ w Łodzi ( spółka  z

udziałem zagranicznym)  ( pracowałam do ukończenia 67 lat i 4 miesiące na pełnym etacie )

 

Uprawnienia  

Licencja  Ministerstwa Finansów  na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (2000)

 

Przynależność  do  stowarzyszeń :

1996 - nadal ,  jestem członkiem Stowarzyszenia  Księgowych w Polsce.

1997 – nadal  ,  Stowarzyszenie Absolwentów  Łódzkiego  Ekonomicznego  i  Socjologicznego Ośrodka Akademickiego „ przy Uniwersytecie  Łódzkim w  Łodzi

1971 – nadal  , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  Oddział w Łodzi

 

Pełnione funkcje w  Polskim Towarzystwie  Ekonomicznym :

 Do  PTE   należę  od 27.01.1971  -  nadal 

1984-1990   - członek Zarządu Koła Terenowego  przy Oddziale  Wojewódzkim  PTE w Łodzi   

1984-1987 - przewodnicząca Komisji Finansowej  przy Zarządzie  OW/PTE  w Łodzi.

1987  -  przedstawicielka Oddziału PTE w Łodzi  na Kongresie Ekonomistów Polskich w Krakowie

1989-1993  - członek Zarządu Oddzłu  Wojewódzkiego  PTE  w Łodzi.

1990-1994  - przewodnicząca  Koła Terenowego  O/ w Łodzi 

1989-1993  - członek Komisji  Rewizyjnej   Zarządu Głównego  PTE  w Warszawie.

1993-1997 – członek   Krajowej Komisji Rewizyjnej  PTE w Warszawie

1997-2010 - wiceprzewodnicząca  Krajowej Komisji Rewizyjnej PTE  ( 3 kadencje)

2001 i 2007 - przedstawicielka władz naczelnych PTE na Kongresie Ekonomistów w Warszawie

2010-2013 -  wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej  Oddziału  PTE w Łodzi.,

 

Otrzymane odznaczenia  :

1. Srebrny  Krzyż  Zasługi  – Uchwała  Rady Państwa  z 9.08.1987r ( Legit. nr 2701-87-67 )

2. Srebrna  Odznaka  Honorowa   PTE  –Uchwała Zarządu Głównego PTE z 30.09.1987r .(legit. nr 4928 )

3.Złota Odznaka  Honorowa  PTE  – Uchwała Zarządu Krajowego  PTE z dnia  23.03.2006r  ( legit. nr 9347)

4.Medal  40-Lecia  Polski Ludowej – Uchwała Rady Państwa nr. 14/190/84 M  z dnia 22 lipca 1984r.

5.Honorowa  Odznaka  Miasta  Łodzi  za zasługi dla Województwa Łódzkiego .  Postanowienie Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi  styczeń 1990r   ( Legitymacja  nr 36694)

 

Kontakt.

Danuta .Liwińska-Baranowska

Tel. 602 690 157

e-mail   dliwinska@onet.pl

 

 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu