Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Edukacja: matura: Liceum Ekonomiczne we Wrocławiu; studia: 1975 Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu, ekonomika obrotu towarowego; doktorat: 1982 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (tytuł pracy doktorskiej: Struktura przestrzenna konsumpcji zbiorowej w Polsce), habilitacja: 1998 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (tytuł monografii: Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich), tytuł profesora nauk ekonomicznych: 2013 (tytuł monografii: Marketing w organizacjach pozarządowych- obszary zastosowań).

Zatrudnienie: Od 1975; miejsce zatrudnienia: Instytut Marketingu, Katedra Podstaw Marketingu; od 2011 kierowników Katedry Podstaw Marketingu.

Zainteresowania naukowe: Zarządzanie i marketing w sferze usług oraz organizacjach non profit (pozarządowych i publicznych).

Publikacje: Autorka ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania i marketingu w usługach i organizacjach non-profit.
Wybrane publikacje: Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997; Marketing w organizacjach pozarządowych- obszar zastosowań. Wyd. WSB, Poznań 2013 (współautorstwo); marketing w usługach- przykłady zastosowań, Wydawnictwo WSB, Poznań(współautorstwo); Non-governmental Organizations in Social Services in Poland During the Transformation Processes of the Polish Economy, Argumenta Oeconomica Nr 2/2001; Typowanie głównych parametrów jakości w lecznictwie uzdrowiskowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń (współautorstwo); Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, [w:] J. Oledzki i D. Tworzydło (red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, PWN, Warszawa 2006;

Kierowanie projektami badawczymi: Konsumpcja zbiorowa w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski (kierownik tematu), [w:] RP. III 39.3 Przemiany struktury konsumpcji zbiorowej (pod kierunkiem L. Frąckiewicz), RPBP III.39 Zmiany w strukturze konsumpcji (1985-1990); Warunki funkcjonowania i aktywność gospodarcza podmiotów usług społecznych (kierownik tematu) [w:] Usługi w procesach aktywności gospodarczej w Polsce. Projekt badawczy KNB 1-0612-91-01 pod kierunkiem A. Styś (2001-2002); Organizacje pozarządowe jako podmioty rynku usług społecznych- identyfikacja obszarów decyzji rynkowych i procesów zarządzania, projekt własny O2D 031 25 (2003-2005); Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non profit- identyfikacja warunków adaptacji i szans sukcesu, projekt własny nr N N115 247236 (2009-2011);

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu