Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Wykształcenie:

magister ekonomii – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (1977)

Podyplomowe Studia Gospodarki Narodowej na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Nauk Ekonomicznych (1986)

Podyplomowe Studium Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jońskiego w Warszawie (2000)

Pełnione funkcje zawodowe:

1976–1992 – inspektor kontroli podatkowej i finansowej w Okręgowym Zarządzie Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej 

1977–1980 – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego w Zjednoczeniu Budownictwa Wodnego i Melioracji 

1980–1982 – naczelnik Wydziału Finansów w Zjednoczeniu Przemysłu Skórzanego 

1982–1995 – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych – główny księgowy w P.O.T.P.S. „POLBUT” w Łodzi 

1992–1995 – członek Zarządu „PETEX” Sp. z o.o. (udział w opracowaniach i ekspertyzach na zlecenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Warszawie) 

1996–2001 – główny księgowy-prokurent ASC Co. Ltd. w Warszawie (spółka z udziałem zagranicznym) 

2001–2003 – dyrektor ds. zarządzania aktywami bieżącymi – prokurent ASC Co Ltd. w Warszawie 

2001–2004 – własna działalność gospodarcza – Przedsiębiorstwo Usługowo-Consultingowe „SUMA” w Łodzi 

01 II 2005–nadal – dyrektor finansowy – główny księgowy w spółce TEGOLA POLONIA Ltd. w Łodzi (spółka u udziałem zagranicznym) 

Uprawnienia: 

licencja Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (2000) 
Pełnione funkcje w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym: 

27 I 1971–nadal – członek PTE 

1984–1990 – członek Zarządu Koła Terenowego przy Oddziale Wojewódzkim PTE w Łodzi 

1990–1994 – przewodnicząca Koła Terenowego (rezygnacja od 01.01.1995 r. z uwagi na przeprowadzkę do Warszawy) 

1984–XII 1987 – przewodnicząca Komisji Finansowej przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego PTE w Łodzi 

16-27 XI 1987 – przedstawicielka Oddziału PTE w Łodzi na Kongresie Ekonomistów Polskich w Krakowie 

1989–1993 – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE w Łodzi 

1989–1993 – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PTE 

1993–1997 – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PTE 

1997–2001 – wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PTE 

25-26 I 2001 – przedstawicielka władz naczelnych PTE na Kongresie Ekonomistów Polskich w Warszawie 

2001–2005 – wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PTE 

2005–nadal – wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PTE 

Otrzymane odznaczenia:

Srebrny Krzyż Zasługi – Uchwała Rady Państwa z dn. 9 sierpnia 1987 r. (legitymacja nr 2701-87-67) 

Srebrna Odznaka Honorowa PTE – uchwała Zarządu Głównego PTE z dn. 30 września 1987 r. (legitymacja nr 4928) 

Medal 40-lecia Polski Ludowej – uchwała Rady Państwa nr 14/190/84 M z dn. 22 lipca 1984 r. 

Honorowa Odznaka Miasta Łodzi za Zasługi dla Województwa Łódzkiego – postanowienie Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi ze stycznia 1990 r. (legitymacja nr 36694)
 

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu