Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Mgr Maria Hanuszko
Przewodnicząca
Sądu Koleżeńskiego PTE

Krótki rys działalności zawodowej i pracy społecznej w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.

Absolwent WSE w Sopocie – 1968r.
Zainteresowania jeszcze na studiach – ekonomiką branży stoczniowej.
Praca zawodowa związana była z zainteresowaniami:
- do 1972r. praca w Narodowym Banku Polskim na stanowiskach związanych z kontrolą i finansowaniem inwestycji w przemyśle stoczniowym,
- od 1972r. praca w Zjednoczeniu Przemysłu Okrętowego w Gdańsku – gdzie przez dziesięć lat kierowałam pracami planowania, realizacji i rozliczeń finansowych inwestycji całej branży przemysłu okrętowego.
Po likwidacji Zjednoczenia w 1982r. pracowałam w Stoczni Północnej w Gdańsku, gdzie pracując na stanowiskach kierowniczych byłam współautorem systemu zarządzania jakością, doprowadzając do otrzymania przez Stocznię Certyfikatu ISO-9001. W tym czasie ukończyłam Studium Podyplomowe na Wydziale Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, co pozwoliło mi zgłębić m.in. nowoczesne metody zarządzania firmami i logistyką. Opracowałam i wdrożyłam w Stoczni Północnej logistykę jako system organizacji i zarządzania w sferze projektowania, zaopatrzenia materiałowego i produkcji – w celu skrócenia cyklu budowy statków, obniżania kosztów produkcyjnych a tym samym zwiększania efektów ekonomicznych Stoczni.
     W okresie pracy zawodowej byłam aktywnie działającym członkiem PTE (od 1967r.) zarówno w NBP, jak też w ZPO, włączając się czynnie w tworzenie Kół PTE, współpracując z Radą Koordynacyjną Kół PTE w Przemyśle Okrętowym w cyklicznie organizowanych sesjach ekonomicznych Stoczni i przedsiębiorstw kooperujących ze Stoczniami.
     Byłam autorem i współautorem artykułów związanych z ekonomiką przemysłu okrętowego w wydawanym do 1982r. kwartalniku „Ekonomika Przemysłu Okrętowego”.
     Od 1982r. pracowałam w Zarządzie PTE w Gdańsku, (czł. Zarządu, wiceprezes Zarządu).
Od 1995r. jestem we władzach krajowych PTE, tj. w Sądzie Koleżeńskim. Początkowo jako zastępca Przewodniczącego a od 1999r. pełnię obowiązki Przewodniczącej Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
     Za swą działalność w PTE byłam odznaczana srebrną i złotą odznaką honorową PTE, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” i Odznaką Honorową za zasługi dla Gdańska (1989r.).
     Obecnie jestem na emeryturze i zajmuje się doradztwem finansowym i ubezpieczeniowym.

Maria Hanuszko


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu