Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


 1. Urodzony 01.03.1926 r. w Pełczycach Górnych w pow. sandomierskim. Sierż. pchor. AK/por. ps. „Krzemień”, żołnierz sandomierskiego Kedywu w Zgrupowaniach Partyzanckich „Ponury” w Górach Świętokrzyskich (1943), w akcji „Burza” w 2. pp leg AK.

  Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych (1943, 1944). Po wyjściu
  z partyzantki represjonowany przez NKWD i UB.

 2. Studia ukończył na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UŁ w 1949 r. mgr prawa
  i w 1950 r. mgr ekonomii. Czasie studiów od roku akademickiego 1947/48 był młodszym asystentem w Katedrze Historii Społ. Gospod. u prof. N. Gąsiorowskiej-Grabowskiej. Od 1950 r. u prof. J. Drewnowskiego w Katedrze Planowania Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi włączonej jako Wydział Ekonomiczny, a później Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny w skład Uniwersytetu Łódzkiego.

  Doktorat uzyskał w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie w 1960 r. docentura w Uniwersytecie Łódzkim1969, tytuł profesora nadzw. nauk ekonomicznych KUL w 1989 r., tytuł profesora nauk ekonomicznych w 1993 r.

 3. Publikacje - ponad 200, w tym książki - autorstwo lub współautorstwo-26.
  Wypromował ponad 500 magistrów, 14 doktorów, opieka nad dwoma habilitacjami.
 4. Funkcje na Wydziale Ekon.-Socj. UŁ: z-ca dyr. Instytutu Ekonomiki Produkcji
  1970-1975, Kierownik Zakładu Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji 1974-1991, prodziekan Wydziału Ekon.-Socj. 1975-1981, dziekan Wydziału Ekon.-Socj. 1981-87, członek Senatu UŁ 1980-1991, przewodniczący Interdyscy pl inarnego Zespołu Naukowo-Badawczego UŁ ds. Spółdzielczości Mieszkaniowej w Łodzi 1974-84.
 5. Inna działalność: 1963-1975 Wiceprzewodniczący Rady Naukowej przy Prezyd. WRN w Łodzi, członek Rady Naukowej przy Prezyd. WRN w Kielcach 1972-80, członek Rady Naukowej przy Prezydencie Łodzi 1972-89. Współpraca z zespołem prof. J. Regulskiego nad przygotowaniem reformy samorządu terytorialnego w Polsce 1981-89 oraz funkcja delegata pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego w województwie łódzkim 1990-91, nieetatowy członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 1993-2004.
 6. Wyróżnienia: Nagrody Naukowe Województwa Łódzkiego i Miasta Łodzi; 7 nagród naukowych I, II, III stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i 9 nagród za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne II, III stopnia; Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne - 25.
  Krzyż Kawalerski i Komandorski OOP i inne krajowe i zagraniczne.
 7. Przynależność do organizacji naukowych: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - członek 1966-81; od 1973 członek Regional Science Association, England -USA; członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego od 1970; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – członek od 1950 r.- prezes Oddziału PTE
  1989-2001, honorowy prezes PTE Oddział w Łodzi od 2001 r.; Krajowy Sąd Koleżeński PTE od 2001- wiceprzewodniczący, członek Kapituły Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem od 2000 r.
 8. Organizacje społeczne: członek prezydium Światowego Związku Żołnierzy AK- Oddział w Łodzi od 1993; honorowy członek Związku Weteranów II Konspiracji od 2005 r.
 9. Tytuły wybranych publikacji: „Lokalizacja zakładu przemysłowego. Problemy teorii”-1964 r., „Alokacja inwestycji a rozwój regionów”-1988, „Zagrożenia i szanse społeczno-gospodarcze aglomeracji łodzkiej”-1990, „Czynniki społeczno-gospodarcze integrujące i dezintegrujące miasto”- t.1 1995, „Makroregion środkowy- doświadczenia i przyszłość”-1996.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu