Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Stopnie i tytuły:
 • mgr ekonomii: 1961 Uniwersytet Warszawski;
 • dr nauk ekonomicznych: 1968, Uniwersytet Warszawski;
 • Post Graduate Diploma on European Integration: 1970 Amsterdam University;
 • dr hab. nauk ekonomicznych: 1976, Uniwersytet Warszawski;
 • tytuł profesora nauk ekonomicznych: 1987;
 • stanowisko profesora zwyczajnego: 1992

Zatrudnienie:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych;
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego

Stanowiska i funkcje akademickie:

 • Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, 1993- 99
 • Kierownika Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, WNE, 1997 - 2004;
 • Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, 1987-93;
 • Dyrektor Ośrodka Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski, 1981-84;
 • Prodziekan Wydz. Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, 1979-81;
 • Z-ca dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, 1974-77

Zainteresowania badawcze:

 • ekonomia międzynarodowa: teoria handlu międzynarodowego i międzynarodowej integracji gospodarczej; równowaga płatnicza i kursy walutowe; teoria wzrostu w gospodarce otwartej; problemy gospodarki światowej, w tym szczególnie problemy globalizacji.

Promotorstwo:

 • 9 doktoratów, ponad 150 prac magisterskich;

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

 • Polish American Fulbright Commission, członek rady od 1991 - 2006.;
 • Członek założyciel European Association of International Education ( Holandia) od 1989;
 • Polskie Forum Akademicko – Gospodarcze, członek od 1996 r.;
 • Członek Aliance Francais, członek od 1993;
 • American Economic Association od 1999;
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Publikacje:
 • łączna liczba: ponad 80
 • wybrane z ostatnich 3 lat:
 • Czy integracja gospodarcza przyspieszy wzrost gospodarczy Polski i krajów Europy Środkowo – Wschodniej?, „Master of Business Administration”, nr 2/2006, s. 3-10;
 • Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, „Ekonomista” nr 6/2005, s. 723-747;
 • redakcja naukowa wraz z : J.J. Michałek i M. Socha książki: „Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze”, PWN 2003, oraz autor rozdziału pt.: Równowaga płatnicza a otwieranie gospodarki krajów transformujących się. s. 239 – 262;
 • Deficyty płatnicze krajów transformujących się w świetle międzyokresowej teorii bilansu płatniczego, w „Ekonomista”, nr 2/ 2003, s. 145 - 164;
 • Bezpośredni cel inflacyjny i kurs walutowy w gospodarce otwartej , ”Ekonomia”, nr 5/ 2002, s.3-23;

Najważniejsze odznaczenia i tytuły honorowe:

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenie Polski, 1998;
Palmes Academiques, Republique Francaise, 1998;
Das Osterreichische Ehrenkreuz fur Wissenschaft and Kunst I Klasse, 1998
President's Medal for Excellence, Indiana University, 1999.
Doctor Honoris Causa, New York University, 1999;


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu