Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Stopnie i tytuły naukowe

Mgr – Szkoła Główna Służby Zagranicznej, Wydz. Dyplomatyczno-Konsularny (1961)
Dr n. e. – Instytut Planowania (1978)
Dr hab. n. e. – Instytut Gospodarki Narodowej (1988)
Prof. zw. n. e. – Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych (1997)

Miejsce zatrudnienia

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Aktualnie pełnione funkcje
 • Kierownik Zakładu Mikroekonomii INE PAN,
 • Przewodnicząca Stałej Komisji Wspólnej Ekonomistów Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk,
 • Członek Komitetu Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN,
 • Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,
 • Członek Naukowej Rady Statystyki GUS,
 • Członek kolegium redakcyjnego Gospodarka Narodowa,
 • Członek kolegium redakcyjnego czasopisma Studia Ekonomiczne (PAN),
 • Prof. zwyczajny WNE UW
Specjalizacja zawodowa

Specjalność: teoria rozwoju gospodarczego, ekonomia przedsiębiorstwa, polityka przemysłowa.
Autorka 215 publikacji z zakresu ww tematyki, raportów z badań empirycznych m. in. nt. „Zachowania przedsiębiorcze w przemyśle”, „Innowacje 97”, „Wpływ BIZ na zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie”.
Nauczyciel akademicki, wykład nt. „Teoria rozwoju przedsiębiorstwa”.

Działalność ekspercka

Ekspertyzy nt. procesów inwestycyjnych w okresie transformacji ustrojowej dla Ministerstwa Gospodarki, Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Sejmu RP, Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej.
Ekspert Rady Społeczno-Gospodarczej RCSS (1998-2005)
Ekspert Rady Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Radzie Ministrów (do 2005 r.)

Publikacje

Łączne 215 publikacji, w tym 7 pozycji książkowych.
Najważniejsze prace:
 • Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju, PWN, Warszawa 1998,
 • „Mikroekonomiczne uwarunkowania zmian strukturalnych gospodarki” Ekonomista nr 5/2001,
 • Przedsiębiorczość i konkurencyjność(red. naukowa, współautor), Bellona, Warszawa 2001
 • Rezerwy kapitału trwałego w Polsce, Key Text, Warszawa 2001 (z P. Glikmanem)
 • Wpływ BIZ na zmiany strukturalne w Polsce, Gospodarka Narodowa 5/6, 2001
 • Procesy inwestycyjne w Polsce i w Rosji, Wyd. PAN, Warszawa 2004
 • Warunki budowy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce i w Rosji, Key Text, Warszawa 2005.
Wyróżnienia

Nagroda im. Edwarda Lipińskiego za książkę Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju, PWN, Warszawa 1998,
Medal Jubileuszowy 50-lecia Polskiej Akademii Nauk (2002),
Tytuł Doctora Honoris Causa Instytutu Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa 2004),
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005)

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu