Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Prof. nadzw.dr hab. Halina Brdulak, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki SGH
 • kierownik Podyplomowych Studiów Marketingowo-Logistycznych na SGH
 • doradca Zarządu Schenker sp. z o.o.
 • Członkini Rady Programowej czasopisma „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Logistycznego
 • Członkini Międzynarodowego Forum Kobiet
Doświadczenie w zakresie:
 • transportu i logistyki, współdziałaniu przy zarządzaniu dużą firmą sieciową (należącą do Grupy Logistycznej Schenker, 2-giej co do wielkości na świecie) w różnych obszarach,
 • zarządzania projektami i zarządzania procesowego,
 • negocjacji, w tym: dużych kontraktów międzynarodowych;
 • organizacji konferencji – w cyklu 2 letnim konferencja TRANS ( na SGH) zarówno od strony organizacyjnej, jak też merytorycznej
 • współpracy w ramach instytutu badawczego(tworzenie pracowni europejskiej)
 • współpraca ze zrzeszeniami transportowymi(generalnie z praktyką gospodarczą)
 • współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi, przygotowywanie i opiniowanie warunków ubezpieczenia cywilnego spedytora i przewoźnika
 • przewodniczenia przez 5 lat kapitule konkursowej
 • działalności dziennikarskiej (przez 2 lata dziennikarz w Rynkach Zagranicznych)
 • działalności w zakresie wdrażania standardów EDIFACT w spółkach
 • udział w Radach Programowych różnych konferencji
 • koordynacja ze strony Polski projektu europejskiego
 • udział w Round Table OECD w Paryżu – uczestnik dyskusji międzynarodowej nt. rynku taksówkowego w krajach UE
Specjalizacja: zarządzanie(zwłaszcza w warunkach zmian), logistyka i transport, szczególnie - międzynarodowy transport samochodowy, marketing, PR, negocjacje, w tym psychologia komunikowania się.

Publikacje: ponad 300.

Pozycje zwarte w 2005 r.:
 • Rynek usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych w Polsce (ss. 261-295) w: Transport (wydanie czwarte zmienione) (pr. zbior pod red. W.Rydzkowski, K.Wojewódzka-Król), , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 550
 • TRANS’05. Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami, redakcja naukowa wspólnie z T.Gołebiowskim, SGH, Warszawa 2005(s.650)
 • Wybrane kierunki i przesłanki tworzenia sieci logistycznych w: „Strategie i logistyka organizacji sieciowych”, red.nauk. J.Witkowski, prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, zeszyt nr 1078, s. 427,., ss. 27-35, Wrocław 2005
 • Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usług transportowo-spedycyjno-logistycznych(TSL) ss.109-122 w: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2005 (s. 213)
Artykuły w 2005 r. (wybrane):
 • Rynek TSL w Polsce, Rzeczpospolita, dodatek: Logistyka Transport Spedycja, z dnia 23.06.2005
 • Komunikacja w kryzysie, Kobieta i biznes nr 1-4/2005, ss.10-14 Communication in crisis, Women and Business nr 1-4/2005, ss. 32-36

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu