Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Uzyskane stopnie i tytuły naukowe (zawodowe):

1965 – magister ekonomii
1973 – doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
1981 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
1995 – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych
1999 – profesor zwyczajny, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Przebieg pracy zawodowej:

od 1965 r. pracuje nieprzerwanie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako pracownik naukowo-dydaktyczny, przechodząc przez kolejne szczeble kariery naukowej i zawodowej, od asystenta do profesora zwyczajnego

Stanowiska organizacyjne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie:

1982–1984 – zastępca dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej
1984–1987 – prodziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji
1987–1990 – dziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji
1984–nadal – kierownik Katedry Mikroekonomii

Aktualnie pełnione funkcje:

• kierownik Katedry Mikroekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• członek Rady Naukowej PTE
• członek Zarządu Oddziału PTE w Krakowie
• przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych PTE, Oddział w Krakowie
• członek Komisji Nauk Ekonomicznych, Oddział PAN w Krakowie
• członek Rady Naukowej Studium Doktoranckiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Zainteresowania naukowe:

• teoria ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem mikroekonomii
• polityka zatrudnienia i polityka społeczna
• polityka rynku pracy

Publikacje naukowe:

ogólny dorobek naukowy obejmuje 160 pozycji, w tym: książki – 25 (autor i współautor), skrypty akademickie – 13 (autor i współautor), artykuły naukowe – 60 i inne opracowania.

Dane bibliograficzne trzech ważniejszych publikacji:

• Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993
• Podstawy makroekonomii (współautor i red. naukowa), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2004
• Mikroekonomia dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe SYNABA, Kraków 2005

Kształcenie kadry naukowej:

promotor dziewięciu rozpraw doktorskich (w tym sześciu ukończonych)

Odznaczenia:

• Złoty Krzyż Zasługi (1982)
• Medal Komisji Edukacji Narodowej (1995)
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1999)
• Złota Odznaka Honorowa PTE (2001)

Kontakt:

Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Mikroekonomii
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel.: 012 293 53 21, fax: 012 293 51 48,
e-mail: eddach@cyf-kr.edu.pl


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu