Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


1.Stopnie i tytuł:
 • mgr nauk ekonomicznych: 1972, Uniwersytet Warszawski.
 • dr nauk ekonomicznych: 1980, Akademia Ekono¬micz¬na we Wrocławiu.
 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych, 1989, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • tytuł profesora nauk ekonomicznych: 1999.
 • stanowisko prof. zwyczajnego: 2003.
2. Zatrudnienie:
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), dyrektor.
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
3. Funkcje
 • Przewodniczący zarządu Regional Science Association - Sekcja Polska.
 • Redaktor naczelny kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne”.
 • Komitet "Polska 21 wieku" PAN, członek Prezydium.
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek.
 • Naukowa Rada Statystyki, członek.
4. Doświadczenie i specjalizacja zawodowa
 • w warstwie naukowej: rozwój regionalny i lokalny, polityka regionalna i przestrzenna, strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, transformacja postsocjalistyczna, statystyczne analizy porównawcze.
 • w warstwie organizacyjnej: kierowanie dużymi projektami badawczymi (także międzynarodowymi), doradztwo na szczeblu Komisji UE, rządowym samorządowym, także zagranicą (Ukraina).
 • w warstwie dydaktycznej: wykłady (także w jęz. angielskim, w kraju i zagranicą), seminaria, prowadzenie prac magisterskich i doktorskich, koordynacja i prowadzenie studiów podyplomowych.
5. Działalność ekspercka,
 • koordynacja przygotowania „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”
 • doradztwo w pracach nad strategicznymi dokumentami rządowymi (Polska, Ukraina) i regionalnymi (Polska i Ukraina).
 • doradztwo w DG Regio Komisji UE.
6. Trzy główne publikacje
 • Regional Dimension of Transformation in Central Europe, Jessica Kingsley Publishers, London and Bristol, Pennsylvania, 1996
 • The Regional and Local Potential for Transformation in Poland, EUROREG, Warszawa 1998
 • Metropolia i jej region, Wyd. Scholar, Warszawa 2005 (współautor: M.Smętkowski).
7. Inne kwestie
 • Stypendysta Fulbrighta, 1995.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu