Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Dane personalne:

Andrzej Karpiński, urodzony 24.03.1928 r. w Warszawie

 

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

Ø  doktor nauk ekonomicznych - Szkoła Główna Planowania i Statystyki w 1971 r.

Ø  doktor habilitowany – Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lange we Wrocławiu w 1995 r.,

Ø  profesor w Wyższej Szkole OLYMPUS im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie – 2000 r.

 

Miejsce zatrudnienia:

Obecnie na emeryturze, członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

 

Poprzednio pełnione funkcje:

Ø  Kierownik Zakładu Naukowo-Badawczego w Szkole Wyższej OLYMPUS,

Ø  Zastępca Przewodniczącego Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w latach 1997-2005,

Ø  Redaktor Naczelny czasopism: „Przyszłość: Świat-Europa-Polska”, wydawanego przez Komitet Prognoz PAN oraz „Olympus”, wydawanego przez Szkołę Wyższą OLYMPUS

 

Doświadczenie i specjalizacja zawodowa

Ø  35 lat pracy zawodowej w centralnych organach planowania na stanowiskach kierowniczych, aż do zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (1974-1983),

Ø  autor dwóch raportów dla UNIDO

Ø  specjalizacja – polityka gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem polityki przemysłowej, analityka przemysłowa, prognozowanie i studia nad przyszłością.

 

Prowadzona działalność ekspercka:

Ø  autor 3 ekspertyz dla byłego Międzyresortowego Zespołu do Spraw Prognozowania Popytu na Pracę – Studia Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (tom III, VI, VIII, IX i X),

Ø  kilka ekspertyz dla Ministerstwa Przemysłu i Handlu w latach 1993-1995,

Ø  ekspertyza dla Węgierskiej Akademii Nauk, 1987 r. ,

Ø  baza danych dla biznesu opracowana w Szkole Wyższej OLYMPUS

 

Najważniejsze publikacje:

Łącznie 70 książek na tematy ekonomiczne, w tym 9 tłumaczonych zagranicą.

Główne pozycje

Ø  „Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych”, Ossolineum, Warszawa 1992,

Ø  „Co warto wiedzieć o polityce gospodarczej rządów”, wyd. ORGMASZ, 1997,

Ø  „Jak tworzyć długookresową strategię dla kraju i regionu”, Elipsa, Warszawa 2002.

Ø  „Co trzeba wiedzieć o studniach nad przyszłością”, PTE, Warszawa 2009.

 

Inne sprawy:

Nagroda naukowa Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk im. Fryderyka Skarbka w zakresie ekonomii za książkę „Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie”, 1987 r.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu