Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


00-556 Warszawa AL. Róż 8 m 8
email ; liberska@it.com.pl

Stopnie i tytuły naukowe
1991 uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych
1976 uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie ekonomii- specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne
1972 uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk ekonomicznych
1966 uzyskanie tytułu zawodowego magistra ekonomii

Miejsce zatrudnienia
Instytut Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk Warszawa
Olympus Szkoła Wyższa im R.Kudlinskiego Warszawa

Funkcje
Członek Rady Naukowej Instytut Ameryk i Europy , Uniwersytet Warszawski
Członek Komitetu Prognoz Polska XX Plus przy Prezydium PAN
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Ameryka Łacińska- kwartalnik CESLA UW

Działalność ekspercka
Ekspertyzy dla MSZ, Rady Strategii Gospodarczej, Centrum Studiów Strategicznych , PTE Na temat integracji europejskiej, doświadczeń Irlandii w procesie integracji z Unia Europejska, integracji regionalnej w Amerykach NAFTA, Mercosur, kryzysów walutowych w Azji i W Ameryce Łacińskiej, oraz analizy procesów globalizacji ekonomicznej
wywiady dla prasy, radia i telewizji na temat gospodarki światowej, integracji ekonomicznej

Wybrane publikacje w ostatnich 5 latach
1.Współczesne procesy globalizacji, " Bank i Kredyt " nr 59, luty 2000, Warszawa 2000
2. Kryzys finansowy w Meksyku wnioski dla wschodzących rynków. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH nr 6, Warszawa 1999 s. 35-50
3. „Kryzysy finansowe w Meksyku i krajach Azji Południowo Wschodniej” w pracy pod red U. Płowiec, W. Orłowskiego, Bilans Płatniczy Polski Wyzwania i Zagrożenia, Bellona, Warszawa 1999 rozdział XIII s. 211-232
4."Polska w erze globalizacji gospodarki światowej" w pracy po red. J. Lipińskiego, W. Orlowskiego pt. Wzrost Gospodarczy w Polsce w Perspektywie średniookresowej Warszawa 2001, rozdział 9 s. 129-143
5."Wyzwania dla Polski związane z procesami globalizacji" w pracy Strategia Rozwoju Polski do 2020 roku. Komitet Prognoz PAN Warszawa 2001 tom II s. 29-51
6.Globalizacja - próba racjonalnego podejścia " Nowe życie Gospodarcze" nr 2/2000
7..Globalizacja Gospodarki światowej i nowy regionalizm " Ekonomista" nr 6/ 2001 s.731-751
8.. Globalizacja . Mechanizmy i Wyzwania, pod red B. Liberskiej PWE Warszawa 2002 . Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej (rozdział I) oraz Globalizacja a korporacje transnarodowe, (rozdział II) oraz Udział Polski w procesach globalizacji (rozdział XIII) .
9.Model irlandzki – czy szansa na przyszłość?, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN nr 2. 2003
10. Warunki i Perspektywy Powstania Strefy Wolnego Handlu Ameryk - FTAA, Ekonomista nr 2/2004 s. 209-234
11.Przyczyny zmniejszenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w kontekście globalnych i regionalnych przepływów, w pracy Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia. Raport nr46 Rada Strategii Społeczno- Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 2005 s. 31-41
12.Globalny rynek outsourcingu nowoczesnych usług- nowe możliwości dla Polski, Studia Ekonomiczne nr 3 / 2005 INE PAN Warszawa s. 243-267
13. Szansa Polski na globalnym rynku offshoringu nowoczesnych usług, Przyszłość, Świat- Europa- Polska nr2/2005, s.105-117, Warszawa, Komitet Prognoz przy prezydium PAN


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu