Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Emerytowany profesor zwyczajny, urodzony 17.10.1918. Studia w SGH, mgr 1946.

W czasie wojny uczestniczył w antyhitlerowskim ruchu oporu: PLAN (jeden ze współzałożycieli), AK (SOP). Aresztowany przez gestapo w marcu 1944 r.; więziony na „Pawiaku” i w obozie koncentracyjnym Stutthof.

W latach 1945-1991 był pracownikiem naukowym SGH, SGPiS i WSE w Łodzi (1950-1957). W 1948 r. adiunkt, w 1950 r. zast. profesora, w 1957 r. docent, w 1967 r. prof. nadzw.,
w 1979 r. prof. zwycz. W latach 1954-1957 kier. Katedry Finansów i Kredytu w WSE
w Łodzi; w latach 1961-1989 kier. Katedry Planowania i Polityki Ekonomicznej na Wydz. Handlu Wewnętrznego SGPiS. W 1989 r. przeszedł na emeryturę. Był także profesorem
w Instytucie Rozwoju i Studiów Strategicznych (do jego likwidacji).

Obecnie jest profesorem w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych
w Warszawie.

Od 1946 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 1989-2001 był przewodniczącym Rady Naukowej. Od 1997 r. jest członkiem honorowym.

Od 1966 r. jest członkiem Kom. N. Ekon. PAN. W ;latach 1981-1984 był przewodniczącym Komitetu.

W latach 1991-1999 był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni naukowych.

W latach 1982-1989 był członkiem Prezydium Konsultacyjnej Rady Gospodarczej, w latach 1989-1991 – członkiem Rady Ekonomicznej; w latach 1995-2005 – członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM.

Główna problematyka prac naukowych

W latach 1950 (od 1956 r.), 1960 i 1970 – zagadnienia teorii cen w gospodarce socjalistycznej. W latach 1980 – problemy funkcjonowania gospodarki polskiej w ówczesnych warunkach niedoborów oraz zagadnienia wiążące się z przypuszczalnym działaniem rynku w przyszłej zreformowanej gospodarce. Od 1990 r. – krótko i średniookresowe zależności makroekonomiczne, występujące w naszej gospodarce w warunkach przekształceń ustrojowych.

Staże zagraniczne

1958-1959, Uniwersytet w Manchester, Simon Senior Research Fellow;
1970-1971, Uniwersytet Paryski IX (Dauphine), profesor kontraktowy (professeur associe);
1973-1975, Algier, ekspert ONZ;
1980 i 1989, Uniwersytet Paryski I (Sorbona-Panthéon), visiting professor (professeur invité).


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu