Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Doktorat, nauki ekonomiczne – 1959, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie. Habilitacja – 1962, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Profesor nadzwyczajny nauk ekonomicznych – 1968, profesor zwyczajny – 1973, uchwały Rady Państwa. Doktor honoris causa – 2001, Uniwersytet Gdański. Emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej, zatrudniony w Katedrze Integracji Europejskiej im. J. Monneta. Długoletni nauczyciel akademicki i promotor rozpraw doktorskich z dziedziny międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Dyrektor Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego w Uniwersytecie Gdańskim. Dyrektor Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w SGPiS w Warszawie. Prodziekan, dziekan i rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. Prodziekan, dziekan i prorektor Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego przy Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z zagranicą. Radca ekonomiczny przy Przedstawicielstwie Handlowym w Kanadzie. Członek rad naukowych przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz resortowych instytutów naukowych. Visiting Professor of Economics w University of Lagos w Nigerii. Autor i współautor kilkunastu książek I znacznej liczby innych opracowań badawczych, artykułów oraz recenzji poświęconych problematyce szeroko pojmowanych międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Z ostatnich większych prac warto wskazać na dwukrotnie wydane przez PWN (w 1993 r. i 1997 r.) jednoosobowo dokonane, tłumaczenie i adaptację renomowanego podręcznika autorstwa P.R. Krugmana i M. Obstfelda pt. „International Economics. Theory and Policy”, Harper Collins College Publications, wraz z przewodnikiem autorstwa L.S. Goldberg i M.W. Klein pt. “Study Guide to Accompany Krugman and Obstfeld’s International Economics: Theory and Policy” (Harper Collins Inc.) oraz autorską książkę poświęconą teorii międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej pt. „Z teorii integracji gospodarczej”, SGH 2000. Z wcześniejszych publikacji książkowych warto wymienić pozycje: „Kanada – dzieje, gospodarka, wymiana handlowa z Polską”, PWE, 1984 oraz „Brytyjska żegluga morska – przyczynek do studiów nad problemami przemian w gospodarce kapitalizmu współczesnego”, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1963. Łączna ilość publikacji sięga liczby 100 pozycji, w tym pozycje książkowe i monografie stanowią 12, publikacje współautorskie 20, pozostałe zaś to artykuły i recenzje wydawnicze.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu