Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Ur. 1927 r. w Wilnie, żonaty, 1 syn. Pracownik naukowy od 1950 r.: WSE w Łodzi, WSE we Wrocławiu, PAN, Uniwersytet Warszawski, Olympus Szkoła Wyższa. Stopnie i tytuły naukowe (nauki ekonomiczne): magister, doktor, doktor habilitowany, profesor nadzw., profesor zw. Promotor ok. 100 prac licencjackich i magisterskich, 12 doktoratów (dalsze w toku). Autor ponad 150 publikacji, w tym wiele w jęz angielskim, hiszpańskim, japońskim (książki, prace zbiorowe, studia, ekspertyzy, artykuły, recenzje, redakcje książek). Działalność międzynarodowa: profesor wizytujący (USA , Japonia), wykłady na uczelniach USA, Japonii, Finlandii, Grecji, ekspert w Sekretariacie ONZ (New York), członek Komitetu Sterującego East-West Economic Interaction, uczestnik 4 Kongresów International Economic Asssociation. Nagrody PAN, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Redakcji czasopisma „Ekonomista”t członek Rady Naukowej tego czasopisma, Z-ca red Naczelnego tego czasopisma, Redaktor naczelny czasopisma "„Oeconomica Polona". Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego od 1950 r., Sekretarz Generalny Zarządu Głównego, V-Prezes, członek Rady Naukowej, Członek władz Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim. Odznaczony: Krzyż Kawalerski i Komandoria Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu