Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Miejsce zatrudnienia
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
  • Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
  • Katedra Mikroekonomii
Aktualnie pełnione funkcje (w miejscu pracy, organizacjach, stowarzyszeniach, czasopismach i innych jednostkach)
  • przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddział we Wrocławiu
Doświadczenie i specjalizacja zawodowa
  • specjalizacja w zakresie mikroekonomii, metodologii ekonomii, socjologii ekonomicznej
Prowadzona działalność ekspercka
Najważniejsze publikacje (ponad 120 publikacji)
  1. Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo AE Wrocław, 1999
  2. Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy, „Ekonomista”, 2000, nr 4
  3. Reprodukcja kapitału społecznego w gospodarce, [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, Januszek H. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu