Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie ekonomii instytucjonalnej, teorii innowacji i budowania instytucjonalnej infrastruktury dla rozwoju innowacji technologicznych w gospodarce. Prowadzi Katedrę Ekonomii w UJ, w latach 2002-4 pracowała w MNiI, była podsekretarzem stanu i zajmowała się zabezpieczeniem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce oraz uruchomieniem projektu foresight w Polsce. Doświadczenia w pracy badawczej i eksperckiej zdobywała w uczelniach amerykańskich i europejskich (m.in. University of Washington, Georgie Washington Business School, Seattle, Erasmus University, CRNS w Paryżu, Sussex University, Dandee University, Birmingham University, Hoechschule fuer Ekonomie, Berlin, The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences, Berlin). Jako stypendystka Programu IREX (Stany Zjednoczone), British Counsil (W.Brytania) czy Economic Institute (Rotterdam, Holandia), gromadziła doświadczenia w zakresie instytucjonalizacji działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i polityki innowacyjnej państwa. Kierowała projektami europejskimi w ramach Sci-Tech-Phare, Leonardo da Vinci, czy 5 Programu Ramowego UE. Jest autorką ponad.100 publikacji (książki, artykuły, referaty, ekspertyzy, raporty z badań), jak: Narodowy system innowacji w Polsce, (1998), J ak budować regionalne systemy innowacji”(2000), Innovation in Transition (współautor, 2002) , jest edytorem książek, np. Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki (2004), czy ( Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce (2005), cykli, np. Społeczna gospodarka rynkowa (7 książek), Instytucjonalizacja procesu transformacji w Polsce i na świecie” (6 książek), Idea globalnego porządku – misje i scenariusze (3 książki),Iinnowacyjność a rozwój gospodarki Polski; siły motoryczne i bariery.(Studia Ekonomiczne). W pracy dydaktycznej była inicjatorem edukacji on-line na Śląsku, wciąż modyfikuje proces dydaktyczny czyniąc go bliższym potrzebom gospodarki. Od początku swej pracy badawczej współpracuje z przemysłem, jbr-ami, i instytucjami pośredniczącymi, jak centra transferu technologii, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, jest ekspertem regionalnych strategii innowacji, a także europejskim ekspertem ds. foresight. Od lat angażuje się w aktywność na rzecz rozwoju lokalnego, współpracuje w projekcie RIS na Śląsku, foresight w Małopolsce, inicjowała i integrowała środowisko lokalne, współtworząc Porozumienie Inicjatyw Lokalnych za co otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Tychy Integrator roku 2001. Jest współzałożycielem pierwszej municypalnej szkoły wyższej, w które była rektorem przez dwie kadencje. Odznaczona złotym krzyżem zasługi. Jest członkiem wielu naukowych organizacji krajowych i zagranicznych, m.in. European Association for Evolutionary Political Economy, Internationale Wissenschaftliche Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik IWVWW w Berlinie, Transformacje, jest członkiem zespołu konsultantów polityki innowacyjnej w krajach ESW CIPRE w Budapeszcie, jest członkiem Rady Naukowej Centrum Rozwoju Innowacji UŚl w Katowicach oraz ORGMASZ w Warszawie, była wiceprzewodniczącą Rady Naukowej PTE. Ostatnio powołana została przez Polską Akademię Umiejętności i Przeora Klasztoru oo.Paulinów na przewodniczącą Rady Naukowej Fundacji Panteon Narodowy Na Skałce w Krakowie.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu