Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Urodził się 26 lutego 1946 r. w Krośnie.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie; od 1970 r. pracownik naukowy tej uczelni; przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od stanowiska asystenta do profesora zwyczajnego; doktor nauk ekonomicznych (1976), doktor habilitowany (1984), profesor nauk ekonomicznych (1992). Przebywał na wielu zagranicznych stażach i stypendiach naukowych.

W latach 1989-1993 wicedyrektor Instytutu Finansów a od 1993 r. kierownik Katedry Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1996-2002 pełnił funkcję Prorektora do spraw Nauki swej macierzystej uczelni. Od 1992 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów (1994-2004), członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 1999 r.), ekspert Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP (1990-2004), członek Społecznej Rady Planowania (1994-1997), konsultant Prezesa Rady Ministrów RP (1996-1997), członek Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1999-2002), członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (od 1999 r.), członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2003-2004).

W pracy naukowej koncentruje się głównie na teorii i praktyce finansów, finansów publicznych, polityce fiskalnej, sektorze finansowym oraz transformacji gospodarki polskiej. Autor ponad 150 publikacji naukowych z tego zakresu wydanych w kraju i za granicą. Od lat zajmuje się aktywnie działalnością dydaktyczną. Ma znaczący wkład w rozwój kadr naukowych (m.in.: promotor rozpraw doktorskich, recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych, wniosków o tytuły naukowe).


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu