Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Stopnie i tytuły naukowe (zawodowe):

·         mgr – Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1956

·         dr nauk ekonomicznych – SGPiS, 1968

·         dr hab. nauk ekonomicznych, 1976

·         prof. nadzwyczajny nauk ekonomicznych, 1982

·         prof. zwyczajny 1989, IKC HZ

Miejsce pracy:

Instytut Zarządzania Ryzykiem, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości
 

Staże:

·         Institut de Science Economique Applique, Paryż 1964

·         General Agreement on Tariffs and Trade, Genewa 1969

·         stypendium Fulbrighta, George Washington University i Brookings Institution, Waszyngton 1982–84

·         Universite de Paris 1, Paryż 1991

Członkostwo:

·         Komitet Nauk Ekonomicznych PAN od 1990, przewodnicząca od 1999

·         Komitet PAN „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN od 1990

·         Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy URM od 1995

·         Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (członek Zarządu Oddziału Warszawskiego i wiceprezes 1985–90), sekretarz generalny Zarządu Krajowego PTE 1990–97; członek Rady Naukowej przy Zarządzie Krajowym PTE od 1998

·         członek Rady Programowej dwumiesięcznika „Ekonomista” od 1990

·         członek Rady Programowej „Studiów Ekonomicznych” Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

·         członek Rady Naukowej Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego od 1976

Specjalność zawodowa:

·         międzynarodowe stosunki gospodarcze

·         integracja europejska

·         sterowanie handlem zagranicznym Polski


Publikacje
:

Ok. 400 opracowań i artykułów, m. in.:

·         Szanse i zagrożenia związane z rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki i społeczeństwa w Unii Europejskiej [w:] Globalizacja i integracja europejska, PWE, Warszawa 2005

·         Rozwój integracji Europy Środkowej i Zachodniej a relacje Unii Europejskiej z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw, „Ekonomista” 4/2005

·         Niektóre problemy rozwoju Polski w warunkach członkostwa w UE, „Ekonomista” 2/2004

·         Zagraniczna polityka gospodarcza Polski, „Ekonomista” 4/1994

·         Realizacja proeksportowej strategii rozwoju na tle przemian w dynamice i strukturze geograficznej oraz towarowej handlu zagranicznego Polski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 1995

·         Polityka handlowa Polski wobec krajów Unii Europejskiej. EFTA i CEFTA – wybrane aspekty, „Studia i Materiały IKC HZ” 1996, nr 56

Książki:

·         Unia Europejska a Polska, Wydawnictwo LAM 2002

·         Jaka polityka gospodarcza dla Polski (red.), Bellona 2001

·         Polska i Unia Europejska (red.), Placet 2000

·         Bilans płatniczy Polski (red.), Bellona 1999

·         Koordynacja 7-miu raportów IKC HZ „Polska polityka handlu zagranicznego” za lata 1993, 1994,1995 ,1996, 1997, 1998

·         Analiza doświadczeń krajów Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej. Wnioski dla Polski, koordynacja, IKC HZ 1999

·         Polityka gospodarcza USA wobec krajów socjalistycznych, 1986

·         Polska reforma gospodarcza: handel zagraniczny, 1982

·         Funkcjonowanie handlu zagranicznego a wzrost intensywny, 1981

·         Centralne sterowanie handlem zagranicznym, 1975

Odznaczenia:

·         Dr h.c. Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, 2004

·         Krzyż Komandorski OOP, 2001

·         Krzyż Oficerski OOP, 1988

·         Złota Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Warszawy”, 1986


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu