Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


1. Uzyskane stopnie naukowe

 • doktor nauk ekonomicznych od 1974 r. – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu,
 • kolokwium habilitacyjne w 1989 r. - Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Miejsce zatrudnienia
 • profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń,
 • profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
3. Aktualnie pełnione funkcje
 • kierownik Katedry Teorii Ekonomii (WNEiZ UMK),
 • kierownik Studium Doktoranckiego (WNEiZ UMK),
 • członek Uczelnianej Komisji Wydawniczej (UMK),
 • kierownik Zakładu Ekonomii (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy),
 • członek Rady Naukowej PTE,
 • członek Kolegium Redakcyjnego Zeszytów Naukowych PTE.
4. Specjalizacja naukowa
 • badania z zakresu cyklicznego rozwoju gospodarki rynkowej i nierynkowej,
 • badania zmian w ogólnej koniunkturze gospodarczej,
 • polityka pieniężna i budżetowa,
 • gospodarka w okresie transformacji,
 • tworzenie ładu instytucjonalnego w gospodarce.
5. Publikacje
 • łączna liczba 75.
 • trzy główne:
  1. Podstawowe prawidłowości cyklicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1989, ss. 232.
  2. Problemy gospodarki rynkowej w Polsce (red.), UMK, Toruń 2004, ss. 224.
  3. Ład instytucjonalny w gospodarce (red.) UMK, Toruń 2005, ss. 358. VI. Inne informacje

Kierowana przeze mnie Katedra Teorii Ekonomii przystąpiła w 2005 roku do organizacji cyklu ogólnopolskich konferencji pod wspólnym tytułem Ekonomia i Prawo. Odbywać się one będą co dwa lata. Pomysł cyklu jest konsekwencją rosnącej świadomości olbrzymiego znaczenia wprowadzanych rozwiązań prawno-instytucjonalnych dla sfery gospodarowania.

Adres

dr hab. prof. UMK Barbara Polszakiewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
87-100 Toruń
e-mail: bpolszak@cc.uni.torun.pl


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu