Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Miejsce zatrudnienia:

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, profesor zwyczajny, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni i Doskonalenia Kadr (od 1 września 2002 r.), kierownik Katedry Historii Myśli Ekonomicznej
 
Uzyskane stopnie i tytuły naukowe (zawodowe):

2000 – tytuł profesora nauk ekonomicznych
1990 – habilitacja w zakresie nauk ekonomicznych
1982 – doktorat z ekonomii
1973–1977 – studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 
Doświadczenie zawodowe i organizacyjne:

od 1977
- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, od 1994 profesor, autor ponad 100 publikacji oraz ponad 100 innych opracowań, m.in.:
- Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie, KiW, Warszawa 1990,
- Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999 (książka nagrodzona Nagrodą PTE im. prof. Edwarda
Lipińskiego)
 
od 1994 członek zarządu Fundacji „Kadry dla Wielkopolski”
 
od 1994 dyrektor Centrum Francusko-Polskich Studiów w zakresie Zarządzania
 
od 1996 członek komisji akredytacyjnej oraz zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej „Forum”
 
od 2001 członek Prezydium Zarządu Oddziału PTE w Poznaniu
 
od 2002 członek komitetu redakcyjnego Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego
 
od 2004 przedstawiciel Polski w Komitecie Technicznym Nauk Społecznych i Humanistycznych programu COST
 
od 2005 członek komitetu redakcyjnego Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu