Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Studia ukończył w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Życie zawodowe związał z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego. W 1997 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesorski. Obecnie jest profesorem zwyczajnym i kieruje Katedrą Polityki Transportowej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Od końca lat 80. przebywał w USA na stypendium Fulbrighta, gdzie poznał m.in. twórców logistyki – Buda LaLonde i Douga Bowersoxa. Podczas kolejnego pobytu w USA w 1991 roku na Uniwersytecie Tennessee, ściśle współpracował z J. Langleyem Jr., jednym z autorów podstawowego podręcznika The Management of Business Logistics. Owocem pobytu w USA były liczne zaproszenia na wykłady gościnne oraz konwencje Council of Logistics Management, wiodącej organizacji logistycznej w USA.

Początek lat 90. to także okres bardzo ożywionej współpracy z Cranfield School of Management w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadził wykłady. W wyniku tej współpracy został członkiem Rady Recenzentów International Journal of Logistics Management, wysoko cenionego pisma redagowanego przez Martina Christophera i Douga Lamberta.

Profesor Rydzkowski jest obecnie propagatorem wiedzy transportowej i logistycznej. Był twórcą nowej specjalności Transport i Logistyka na UG oraz Studium Podyplomowego o tej samej nazwie. Wykładał na studiach podyplomowych poświęconych logistyce w warszawskiej SGH i Uniwersytecie Szczecińskim. Jest także przewodniczącym Rady Programowej czasopisma Logistyka oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Jest członkiem Rady programowej Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Spośród licznych publikacji jego autorstwa lub współautorstwa warto wymienić książki Transport, Współczesne problemy polityki transportowej oraz nagrodzoną 2002 r. nagrodą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki pozycję Polityka transportowa. Wymienione książki doczekały się kilku wydań i są kanonem w swojej dziedzinie w Polsce. Prezentował referaty na licznych konferencjach w tym na Eurolog 2000 w Atenach i Eurolog 2002 w Barcelonie oraz CLM w Chicago w 2003 roku.

W latach 1997–98 był członkiem Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Transportu i Gospodarki Morskiej. Zasiadał w Radzie Konsultacyjnej przy Prezesie PKP. Od lat jest członkiem i działaczem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Przez dwie kadencje sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowego PTE.

Profesor jest szczęśliwie żonaty, ma syna, absolwenta SGH i jest posiadaczem psa mopsa. W wolnych chwilach słucha jazzu i kibicuje drużynie rugby Ogniwo Sopot. Zbiera obrazki Piotra Fąfrowicza z Lublina i drewniane anioły pana Miklaszewskiego z Sierpca. Bliska jest mu gdańska dewiza nec temere nec timide – ani zuchwale ani trwożliwie, czyli z umiarem.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu