Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (1973). Studia doktorskie w SGH (1974–1978). Od 1979 r. pracownik naukowy SGH. Doktorat z finansów międzynarodowych (1979). W latach 1990–1992 stypendysta London School of Economics i Carleton University. Habilitacja na temat polityki stabilizacyjnej w krajach wschodzących (1993). W 1996 r. uzyskał tytuł naukowy profesora.

Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2004 r. członek Rady Polityki Pieniężnej.

Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych. W latach 80-tych zajmował się problematyką wdrażania programów stabilizacyjnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W latach 90-tych publikował prace dotyczące funkcjonowania banku centralnego w środowisku rozwijających się w Polsce rynków finansowych. W drugiej połowie lat 90-tych publikacje głównie z dziedziny funkcjonowania rynków instrumentów pochodnych i kryzysów walutowych w krajach wschodzących. Trzy książki, których był autorem lub współautorem zostały wyróżnione nagrodą MEN: Polityka stabilizacyjna a bilans płatniczy (PWN, Warszawa 1992), Operacje otwartego rynku banku centralnego (współaut.: J. Osiński, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1995), Kryzysy walutowe (współaut.: W. Małecki, R. Piasecki, U. Żuławska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001).

W SGH prowadzi wykłady z Polityki pieniężnej i Rynków finansowych


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu