Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Stanisława Sokołowska jest absolwentką kierunku organizacji i zarządzania na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tam też realizowała wszystkie swoje stopnie naukowe. Pracę zawodową rozpoczęła w Instytucie Śląskim w Opolu w Zakładzie Badań Ekonomicznych. Obecnie w Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Ekonomicznym kieruje Katedrą Organizacji i Zarządzania.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów zarządzania w ogóle, zaś problemów zarządzania w agrobiznesie w szczególności.

Jest autorką prac naukowych, w tym m.in.: Organizacyjne i społeczne uwarunkowania wzrostu produktywności indywidualnych gospodarstw rolnych (1989), Produktywność rolnictwa indywidualnego w okresie dochodzenia do gospodarki rynkowej (1995), Zarządzanie agrobiznesem (1998), Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne (2000, wyd. I; 2004, wyd. II poszerzone), S. Sokołowska i Zespół: Przeobrażenia w rolnictwie indywidualnym w okresie zmian systemu gospodarczego (2002), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa (red. naukowa, współautor, 2006), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich (red. naukowa, 2006), S. Sokołowska, A. Bisaga, P. Szwiec: Zmiany w organizacji i produktywności rolnictwa indywidualnego w procesie integracji z Unią Europejską (2006). Opublikowała też około 150 artykułów naukowych.

W roku 1999 otrzymała tytuł profesora, a w 2002 roku została mianowana na stanowisko profesora zwyczajnego.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu