Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


ur. w 1967 roku. W latach 1986-1991 studiował na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. W 1991 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii. W latach 1991-1997 pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomii UŁ. W 1996 roku obronił pracę doktorską ( Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w świetle wybranych modeli makroekonomicznych , promotor: prof. dr hab. Witold Kasperkiewicz) i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W latach 1997-2003 pracował na stanowisku adiunkta w KE UŁ. W 2002 roku uzyskał tytuł dr hab. nauk ekonomicznych (książka habilitacyjna Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali , Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002). Od 2003 roku jest pracownikiem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (obecnie w Instytucie Ekonomii i Zarządzania).

Tomasz Tokarski ma w swych dorobku 3 książki:

  1. Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali , Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
  2. Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
  3. Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce , Wydawnictwo PTE, Warszawa 2005

oraz ok. 50 artykułów (autorstwa i współautorstwa) w polskich i anglojęzycznych czasopismach naukowych.

Ponadto Tomasz Tokarski uczestniczył w programach badawczych kierowanych m.in. przez prof. prof. Annę Krajewską, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Barbarę Liberdę, Władysława Welfe i Andrzeja Wojtynę.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu