Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


dr n. ekon., prof. Akademii Finansów (b. Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości)

miejsce zatrudnienia: Akademia Finansów
członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Naukowej Rady Statystycznej, Rady Programowej „Ekonomisty”

specjalizacja zawodowa: finanse publiczne

doświadczenie zawodowe: dyr. Instytutu Finansów (1994-1999), dyr. I wicedyr. Dep. W Ministerstwie Finansów (1973-1988), doradca Ministra Finansów (1993-1997), społeczny doradca Prezydenta RP (1997-2005)

działalność ekspercka: ekspertyzy dla Sejmu w zakresie finansów publicznych (od 1989 r.) oraz finansów Unii Europejskiej

publikacje: łącznie ponad 200 poz., w tym:
1) Finanse publiczne i polityka fiskalna w Polsce w latach 1989-2004, w: Gospodarka polska na przełomie wieków. NBP, Warszawa 2005
2) Dylematy średniookresowej strategii finansowej. IF WSUiB 2000
3) The Polish Economy In Eighties: from Destabilization to Destabilization. London 1993


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu