Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Po ukończeniu XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie podjął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, gdzie po obronie pracy magisterskiej w 1973 roku zatrudniony był kolejno na stanowiskach od asystenta stażysty, dr (1982), dr hab. (1990), do prof. nauk ekonomicznych (od 2001). Od 1992 roku kieruje Katedrą Makroekonomii.

Od 1993 roku zatrudniony w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie.

Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 1994, członek prezydium i wiceprzewodniczący od 1996), Członek Komitetu Redakcyjnego Gospodarki Narodowej (od 1993, red. naczelny od 1997) i Ekonomisty (od 1994).

W latach 1993–1996 uczestniczy w pracach Społecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania a od lutego 1998 do czerwca 2000 Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów.

Od listopada 1994 pracuje w Radzie Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a od stycznia 2003 w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Członek prezydium i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1994), Członek Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP (od 2002).

Od 2004 roku członek Rady Polityki Pieniężnej.

Jest autorem licznych publikacji w polskich i zagranicznych wydawnictwach ekonomicznych oraz książek, m.in. „Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka” (Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, Nagroda im. prof. E. Lipińskiego PTE, 1992), „Szkice o niezależności banku centralnego” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998), „Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, nagroda Banku Handlowego za szczególne osiągnięcia w teorii ekonomii i finansów, 2001).

Przebywał na dłuższych stypendiach zagranicznych w University of Amsterdam, Cambridge University i Stanford University.

Żonaty; córka.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu