Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Prof. dr hab. Leszek Tadeusz Jerzy ŻABIŃSKI ur. w roku 1947 we Wrocławiu, prof. nauk ekonomicznych (od 1989r), prof. zw. w Akademii Ekonomicznej K. Adamieckiego ( od 1995 r.) Absolwent WSE we Wrocławiu, studiował kierunek ekonomiki przedsiębiorstwa (dyplom magistra ekonomii 1969 r). Kolejne stopnie naukowe: doktor nauk ekonomicznych (1975, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wydział Gospodarki Narodowej), doktor hab. nauk ekonomicznych (1981, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu).

Od roku 1980 pracuje w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, od r 2002 jest dziekanem Wydziału Zarządzania, a od r 1991 kierownikiem Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego tej uczelni. Ponadto zatrudniony na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych oraz w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach, a wcześniej pracował w Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu (1969 – 1980) a także w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach (1993 –1996).

Aktualnie jest redaktorem naczelnym czasopisma uczelnianego „Joumalof Economics and Management”, członkiem Rady Programowej czasopisma „Marketing i Rynek” oraz członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (na kadencję 2005 – 2008). W Oddziale katowickim PTE przewodniczy Radzie Naukowej – Komisji Zarządu Oddziału. Ponadto jest członkiem w dwu radach nadzorczych w spółkach zależnych Mittal Steel Poland S.A.

Zainteresowania naukowe i badawcze prof. L. Żabińskiego dotyczą problematyki marketingu w tym zarządzania marketingowego (w szczególności marketingu strategicznego, relacyjnego i globalnego), teorii rynku i marketingu oraz polityki gospodarczej (rynkowej), a ponadto rynkowych i ekonomicznych aspektów transformacji.

Jest autorem blisko 250 prac naukowych i opracowań naukowo-badawczych, w tym wdrożeniowych na rzecz praktyki gospodarczej (z zakresu zarządzania i marketingu strategicznego w hutnictwie, górnictwie, przemyśle art. konsumpcyjnych w handlu spożywczym, ostatnio w mediach).

Ważniejsze publikacje naukowe (pod red. naukową i autorskie) to: „Zarządzanie marketingowe. Podstawy teoretyczne. Węzłowe specjalizacje badawcze (pod red.), AE Katowice 2004, „Marketing globalny i jego strategie” ( pod red. nauk). AE Katowice 2002, „ Modele strategii marketingowych (red. nauk), AE Katowice 2000, „Polityka rynkowa”, PWE 1991. Jest współautorem dwóch podręczników z zakresu analizy rynku i badań marketingowych (PWE, 1994, 1981). Promotor 15 obronionych rozpraw doktorskich, w tym 10 opublikowanych.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), Odznaką Honorową PTE z Wieńcem (2005), wyróżniony wielokrotnie Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej (ostatnio w r. 2005) oraz rektorów Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wrocławiu.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu