Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Kazimierz Łoś

Urodził się 24 sierpnia 1933 roku na Wołyniu. Po repatriacji w maju 1945 roku na Ziemie Odzyskane ukończył w Wałczu szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące.

W roku 1953 pojął studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, które ukończył w czerwcu 1957 roku uzyskując tytuł magistra ekonomii.

Pierwszą pracę zawodową podjął w sierpniu 1957 roku w hucie „Warszawa” i zajmował następujące stanowiska: starszego ekonomisty w dziale zaopatrzenia, sekretarza ekonomicznego KSR, kierownika działu zatrudnienia i płac, nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Zawodowych huty „Warszawa”. W roku 1971 został powołany na stanowisko dyrektora Naczelnego Warszawskiej Fabryki Pomp. Na początku lat 80-tych podjął pracę w Zarządzie Głównym PTE i pełnił funkcję  Z-cy dyrektora Zakładu Kształcenia Ekonomicznego i Dyrektora Naczelnego Instytutu Kształcenia Ekonomicznego.

Od 1990 roku na emeryturzeW latach 1966-90 był działaczem społeczno gospodarczym pełniąc między innymi następujące funkcje: członka prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy przez dwie kadencje jako przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego (Budżetu i Finansów), członka Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego, członka Rady Stołecznej przyjaciół ZHP, Z-cy Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTE ds. Kształcenia Generalnego.Członkiem PTE jest od 1969 roku. Aktualnie trzecią kadencję pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej Zarządu Krajowego.Posiada następujące odznaczenia państwowe i wyróżnienia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż zasługi dla ZHP i inne branżowe.   

Warszawa, 31.08.2006 r.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu