Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. Zdzisław Lech Sadowski

Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Zdzisław Lech SADOWSKI


Urodzony 10.lutego 1925 r. w Warszawie, zmarł 6 grudnia 2018 r.

Wychowanek Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego (kpr.pchor., grupa Krybar)

Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego od 1953, emer. 2005

Profesor zwyczajny, dr hab., Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych,
1990-2004 kierownik katedry Teorii rozwoju gospodarczego,
Profesor zwyczajny, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka


1957-58 UN Economic Commission for Europe, Genewa - stażysta
1959-63 sekretarz Rady Ekonomicznej przy R.M.
1965-70 profesor i dziekan Wydziału Ekonomii University of Ghana, Legon, Accra
1970.1 z-ca dyrektora UN Centre for Development Planning, Projections and Policies, New York
1970.2 kierownik zakładu, potem wicedyrektor, Instytut Planowania, Warszawa 1981-85 z-ca Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Gospodarczej
1985-87 wiceprzewodniczący i przewodniczący Konsultacyjnej Rady Gospodarczej
1987.1 wicepremier i przewodniczący Komisji Planowania przy R.M.
1987.2 członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa

1994-2005 Członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

2004-2005 Członek Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów.
1985-2005 Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
1991- … Redaktor naczelny dwumiesięcznika "Ekonomista".


Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.
Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
Członek zwyczajny Academie Europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres.
Członek honorowy Klubu Rzymskiego.
Członek European Economic Association

Ważniejsze książki:
-Pieniądz i początki upadku Rzeczypospolitej w XVII wieku, Warszawa PWN 1964
-Wyzwania rozwojowe (z M.Ostrowskim), Warszawa PWE 1978
-Eseje o gospodarce. PTE/Bellona, Warszawa 2000
-Kalecki’s Economics Today (red.). Routledge, Londyn-New York 2004
-Transformacja i rozwój – wybór prac. PTE, Warszawa 2005

Główne odznaczenia:
Warszawski Krzyż Powstańczy;
Złoty Krzyż Zasługi
Order Odrodzenia Polskim, Krzyże: Kawalerski, Komandorski, Komandorski z Gwiazdą


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu