Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Eugeniusz Żuber

dr n. prawnychur. 06.06,1940, Stare Orenice; żonaty, córka 39 lat, syn 37 lat; wykształcenie: wyższe; absolwent Uniwersytetu Im. A, Mickiewicza w Poznaniu: zawód: prawnik; za­trudnienie: Urząd Gminy w Mielnie -sekretarz gminy od 2003; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie - nauczyciel akademicki od 1999; najważ­niejsze stanowiska związane z działalnością zawo­dową: zastępca dyrektora woj. Urzędu Statystycznego w Koszalinie 1990-1994; działalność samorządowa: wiceprze­wodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie od 2002; członek Komisji Gospodarki, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej od 2002; radny w Koszalinie od 2002; działalność sa­morządowa (w przeszłości): wiceprezydent Koszalina 1979-1986; prezydent Koszalina 1986; radny Rady Miejskiej w Koszalinie 1994-1998; przewodniczący Sejmiku Samorządowego Woj. Koszalińskiego 1994-1998; członek Prezydium Krajowego Sejmiku Samo­rządu Terytorialnego w Poznaniu (siedziba) 1995-1998; osiągnięcia w pracy samorządowej: walka o rangę, rolę, rozwój i promocję Koszalina po utracie statusu miasta wojewódzkiego od 1999; opracowywanie analiz, ocen i opinii lokalnych finansów samorządowych; współdziałanie w pozyskiwaniu i realizacji inwestycji infrastruktury komunalnej i oświatowej; nagrody i wy­różnienia: Zloty Krzyż Zasługi -1977, Krzyż Kawaler­ski OOP -1984, Krzyż Oficerski OOP -1999; przyna­leżność do stowarzyszeń i organizacji: Polskie Towa­rzystwo Ekonomiczne - członek władz krajowych od 2001; Koszalińskie Towarzystwo Naukowe - członek od 2001; Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina - czło­nek Zarządu od 2002; Stowarzyszenie Pomorza Środ­kowego "Integracja dla Rozwoju" - prezes od 2000; inne istotne informacje: pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie utwo­rzenia woj. środkowopomorskiego od 2003; zaintere­sowania: sport, turystyka krajoznawcza.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu