Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Adam P. Balcerzak

Dr Adam P. Balcerzak jest adiunktem w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu. Jest absolwentem Central Ostrobothnia Polytechnic w Kokkoli w Finlandii, gdzie zdobył tytuł Bachelor of Business Administration. Ukończył 5 letnie magisterskie studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku Ekonomia oraz 5 letnie studia magisterskie na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbył także studia doktoranckie. Był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uzyskał stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wybitne osiągnięcia w nauce.  

Dr Adam P. Balcerzak jest autorem monografii pt. Państwo w realiach „nowej gospodarki”. Podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku, redaktorem naukowym kilku monografii w języku polskim i angielskim oraz autorem kilkudziesięciu opracowań naukowych opublikowanych w książkach i recenzowanych periodykach naukowych. Pełni on funkcję redaktora naczelnego pisma Equilibrium wydawanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddziałem w Toruniu. 

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce fiskalnej i monetarnej państwa w kontekście jej wpływu na cykliczność rozwoju gospodarczego, instytucjonalnych uwarunkowaniach zmian produktywności oraz determinantach wzrostu gospodarczego, roli państwa w tworzeniu warunków dla rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

 


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu