Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Zeszyty Naukowe

"Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" to czasopismo poświęcone nauce, założone w 2003 roku. Ma charakter kwartalnika (do 2011 roku ukazywało się głównie jako rocznik). Wydawane jest staraniem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły z zakresu nauk ekonomicznych, nauk o finansach oraz nauk o zarządzaniu.

Adres redakcji:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Krakowie, ul. Lubelska 21, 30-003 Kraków.

tel. 12 634-32-59, tel./fax: 12 634-03-81, e-mail: krakow@pte.pl

Sekretariat redakcji czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

Prenumerata:

Poszczególne numery czasopisma można zakupić lub zamówić w siedzibie redakcji. Cena jednego numeru w sprzedaży bezpośredniej wynosi 60 zł, a w przypadku zlecenia wysyłki powiększona jest o jej rzeczywiste koszty.

Wskazówki dla autorów

Oświadczenie autora (autorów) artykułu naukowego

Komitet Redakcyjny i Rada Programowa czasopisma

Zasady recenzowania i recenzenci

Arkusz recenzji

2011 (nr 11)

2011 (nr 10)

2011 (nr 9)

2010 (nr 8)

2008 (nr 6)

2006 (nr 4)

2005 (nr 3)

2004 (nr 2)

     

2003 (nr 1)

 

 

 

 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu