Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


dr Artur Pollok

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Adiunkt w Katedrze Ekonomii na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studia wyższe ukończył na tej uczelni w 1996 r., uzyskując tytuł magistra. W 2005 r. uzyskał w niej stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na podstawie rozprawy nt. „Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego”. W latach 2005 i 2006 odbył studia podyplomowe na kierunku „Życie i myśl Jana Pawła II” w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Od 2005 r. jest wiceprezesem Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie oraz prezesem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (uprzednio, w latach 1997–2005, pełnił funkcję członka Prezydium Zarządu Krajowego w Warszawie oraz sekretarza Zarządu Oddziału w Krakowie). Od 1995 r. jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, a od 2004 r. jego wiceprzewodniczącym. Wcześniej, w 1991 r., zajął I miejsce w zawodach III stopnia (centralnych) IV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, uzyskując nagrodę wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jest sekretarzem naukowym Komitetu Redakcyjnego rocznika „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” (Kraków) oraz członkiem Zespołu Redakcyjnego „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” (Warszawa). 

Zainteresowania naukowo-badawcze:
mikroekonomia, ekonomika gospodarstw domowych, procesy konsumpcji i oszczędzania, religia a ekonomia, kwestie ekonomiczne w katolickiej nauce społecznej, społeczne i etyczne aspekty procesu gospodarowania. 

Publikacje:
opublikował blisko 60 prac o charakterze naukowym i dydaktycznym, do głównych należą m.in.: Mikroekonomia, pod red. Z. Dach, AE w Krakowie, Kraków 2002 (współautor); Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, z. 4; The Transactions Demand for Cash: A Critical Analysis of Baumol’s Model, Zeszyty Naukowe PTE, Kraków 2003; Podstawy makroekonomii, pod red. Z. Dach i B. Szopy, PTE, Kraków 2004 (współautor); Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, PTE, Kraków 2005 (współautor i współredaktor naukowy); Pauperyzacja polskiego społeczeństwa [w:] Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, pod red. Z. Dach, AE w Krakowie, Kraków 2007; oraz Zbiór zadań z mikroekonomii, PTE, Kraków 2009 (współautor). 

Kontakt:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Ekonomii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, tel.: 12 293-53-69, fax: 12 293-50-38, e-mail: pollok@pte.pl.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu