Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


 

 

 

 

Wykształcenie:
Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie –1972 magister,
IRWiR PAN w Warszawie 1979 – doktor nauk ekonomicznych.

Specjalność naukowa:
mikroekonomia, zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Członkostwo organizacji naukowych i zawodowych:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Sekretarz Generalny PTE w okresie od 23 marca 2006 r. do 27 marca 2008 r., Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Lubinie,
Lubelskie Towarzystwo Naukowe,
Regional Studies Association – Polish Section.

Staże naukowe:
Nowy Sad 1987 i 1990 (Jugosławia), Lipsk 1990, Kassel 1991 (Niemcy).

Ważniejsze publikacje:
Strukturalne promene a poljoprivrede SR Nemecke, “Ekonomika Poljoprivrede” Beograd 1990, nr 9, Instytucje non-profit w procesie restrukturyzacji regionu, Fundacja F. Eberta Warszawa 1993, współautor, Non-profit institutions in regional restructuring, Fundacja F. Eberta, Warszawa 1993, współautor, Miejsce organizacji non-profit w procesie zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, Sfera Niematerialna – Organizacja i funkcjonowanie sfery non-profit, Zeszyty Naukowe Nr 233/97, Politechnika Opolska, Wpływ samorządu terytorialnego na rozwój instytucji infrastruktury rynku, w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, Uniwersytet Opolski, Opole 1999. Instytucje i organizacje infrastruktury regionu w procesie zarządzania rozwojem regionalnym, w: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Nauka-Edukacja, Warszawa, 2000, Proces transformacji polskiej gospodarki a koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, Studia Socjologiczne, 4/2002, AR Poznań. Czynniki kreujące popyt i ich wpływ na wzrost gospodarczy, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów 2003. Proces transformacji polskiej gospodarki a koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 22, Warszawa 2003. Proces transformacji polskiej gospodarki w warunkach silnych ograniczeń wzrostu popytu wewnętrznego, Studia i Materiały, Instytut Ekonomii UMCS, Lublin 2003. Der Transformationsprozess der polnischen Wirtschaft und die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft, Zeitschrift: 'aktuelle ostinformationen' Das Gesamteuropäische Studienwerk e.V. (GESW) Vlotho 1/2003. Jednostka samorządu terytorialnego jako holding non-profit, w: Administracja publiczna. Stan i kierunki zmian, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 2005, Raport nr 31, Nowa rola jednostek samorządu terytorialnego w warunkach rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, w: Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005, Aktualność koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, w: Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne – problemy i polskie wyzwania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

Kontakt:
Instytut Ekonomii UMCS, 20-805 Lublin, Pl. M. C. Skłodowskiej 5
tel. 081/5375256, e-mail: jlobocki7@wp.pl, zk@pte.pl
Zarząd Krajowy PTE, 00-042 Warszawa ul. Nowy Świat 49


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu