Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Wykształcenie:

·         absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach

·         obrona pracy doktorskiej na temat: Ekonometryczna analiza kosztów produkcji: na przykładzie przemysłu piwowarsko-słodowniczego, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Pawłowskiego (1967)

·         obrona rozprawy habilitacyjnej na temat: Makromodele ekonometryczne a planowanie gospodarki narodowej, PWN Warszawa, 1976

Praca zawodowa:

w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (1960–nadal)

·         Profesor zwyczajny (od 1 maja 1993)

·         Kierownik Katedry Ekonometrii (1983–nadal)

·         Prodziekan (1975–1981)

·         Dziekan (1984–1987)

·         Prorektor (1981–1984)

w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach

·         Profesor zwyczajny (1992–nadal)

·         Członek Senatu (1992–nadal)

·         Kierownik Katedry Matematyki i Statystyki (1992–nadal)

na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

·         Profesor zwyczajny (1996–2005)

·         Kierownik Zakładu Mikroekonomii (1996–2003)

Główne wykłady:

·         Ekonometria

·         Teoria prognozowania ekonometrycznego

·         Prognozowanie procesów gospodarczych

·         Mikroekonomia (UJ)

·         Ekonomia (UJ)

·         Mikroekonometryczna analiza działalności firm

·         Metodologia badań naukowych (St .Dr)

Główne zainteresowania naukowe:

·         Podstawy ekonomii

·         Teoria ekonometrii

·         Teoria prognoz

·         Mikroekonomia

·         Zastosowania ekonometrii i statystyki w modelowaniu procesów makro i mikroekonomicznych

·         Analiza procesów finansowych (giełda, finanse korporacji, bankowość i ubezpieczenia)

·         Badanie ekonomicznych skutków nadużywania alkoholu (współpraca z WHO)

·         Problemy ekoekonomii

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:

·         The Econometric Society (od 1968 r.)

·         The European Economic Association

·         The Royal Economic Society (York, Wlk. Brytania)

·         Polskie Towarzystwo Statystyczne (członek Zarządu Głównego i prezes Oddziału w Katowicach)

·         Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (prezes Zarządu Oddziału w Katowicach, członek Prezydium Zarządu Krajowego)

·         Polskie Towarzystwo Prakseologiczne

·         Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania

·         Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (od 1976 r.; członek Prezydium: 1993–nadal)

·         Komitet Nauk Ekonomicznych PAN (1996–99)

·         Polska Akademia Umiejętności w Krakowie (członek Komisji Ekonomicznej; 2005–nadal)

·         Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki (1994–nadal)

Pełnione funkcje:

·         członek Naukowej Rady Statystycznej GUS (1981–2005)

·         przewodniczący Sekcji Ekonometrii HO2B w Zespole Nauk Prawnych i Ekonomicznych Komitetu Badań Naukowych (1991–2005)

·         zastępca redaktora naczelnego, redaktor działowy z zakresu statystyki i jej zastosowań ,,Przeglądu Statystycznego”

·         członek Rady Programowej ,,Gospodarka Narodowa’’

·         członek Rady Programowej „Journal of Economics & Management”

·         członek Rady Programowej „Śląski Przegląd Statystyczny”

·         członek Komisji Konkursowej Komitetu Badań Naukowych (1994–nadal)

·         członek Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauki w Warszawie

·         moderator Programu Regionalnej Polityki Gospodarczej Górnego Śląska (od 1992 r.)

·         główny negocjator strony społecznej Kontraktu Regionalnego dla woj. katowickiego

·         przewodniczący Rady Nadzorczej – Fundusz Górnośląski S.A. (1997–1999)

·         członek Honorowy Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego

·         członek Honorowy Business Center Club Loża katowicka

·         współpracownik ONZ (projekt Habitat)

·         rotarianin, prezydent Rotary Club Miasta Katowice (1991–92)

Publikacje:

·         Modelowanie ewolucji obiektu gospodarczego [w:] Przestrzenno – czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, pod red. A. Zeliasia, AE Kraków, Kraków 2002

·         A. S. Barczak, P. Barczak, Z. Mielecka-Kubień, E. Wędzicha: Addiction History of Patients of Radzimowice Treatment Center For Alcoholics in Poland (Descriptive Analysis), Working Paper of Department of Econometrics, University of Economics in Katowice, Poland, presented during thematic meeting of the Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol, Stockholm 2002

·         Nowa ekonomia, ekonometria i świat wirtualny [w:] Przestrzenno – czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych, pod red. A. Zeliasia, AE Kraków, Kraków 2003

·         Nowe ryzyka rynku finansowego [w:] Bankowość korporacyjna i inwestycyjna, pod red. J. Stacharskiej – Targosz, WSB, Poznań 2003

·         Perspektywy ekonometrii w świecie cyfrowym [w:] Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku. Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Zygmunta Zielińskiego, pod red. M. Piłatowskiej, T. Kufla, UMK w Toruniu, Toruń 2003

·         A.S. Barczak, C. Fijałowska, Społeczno-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w województwie śląskim na przełomie XX i XXI wieku, AE Katowice, Katowice 2003

·         A.S. Barczak (red.), Postępy ekonometrii, AE Katowice, Katowice 2004

·         A.S. Barczak, K. Tausz (red.), Śląski rynek pracy, GIG, PWE, Katowice-Warszawa 2004

·         A.S. Barczak, S. Barczak, Krzywa Philipsa – utopia czy rzeczywistość [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, pod red. A. Zeliasia, AE Kraków, Kraków 2004

·         Po co ekonomiście filozofia? [w:] Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, pod red. K. Kloc, E. Chmieleckiej, FPiAKE, Warszawa 2004

·         Bieg z zakrętami, „Czas Górnośląski”, XII, 2004, s.14

·         Przeszłość dla przyszłości [w:] Tradycje i obecna zadania statystyki w Polsce, pod red. A. Zeliasia, AE Kraków, Kraków 2004

·         A.S. Barczak (red.), Rozwój społeczny i gospodarczy województwa śląskiego na przełomie XX i XXI wieku, AE Katowice, Katowice 2005

·         A.S. Barczak, P. Barczak, Z. Mielecka-Kubień, E. Wędzicha, Statistical description of life-time alcohol consumption based on survey data, „Journal of Economics & Management”, AE Katowice, vol.2/2005

Publikacje dziennikarskie:

·         Ponad 400 felietonów w Dzienniku Zachodnim

·         Publikacje w: Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Gospodarka Śląska, Nowa Przyjaźń

Audycje w TV (TVP 1, TVP2, TVP3, TVP Katowice) oraz radio (PR 1, PR2, PR Katowice, PR Opole, RMF FM, Radio M, Radio Flesz)

Odznaczenia i wyróżnienia:

·         Krzyż Oficerski OOP

·         Medal Komisji Edukacji Narodowej

·         4 nagrody Ministra za osiągnięcia naukowe

·         Doktor honoris causa Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu (14.4.2005)


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu