Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


1. Uzyskane stopnie i tytuły naukowe
1966 dr nauk ekonomicznych
1972 dr hab.
1982 prof. nadzw.
1987 prof. zw.


2. Miejsce zatrudnienia
Uniwersytet Łódzki
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
OLYMPUS - Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie

3. Aktualnie pełnione funkcje
a) w miejscu pracy:
Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego
Członek Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
Członek Wydziałowej Komicji Oceniającej UŁ
Członek Wydziałowej V Komisji ds. Przewodów Doktorskich w zakresie
specjalności: ekonomia stosowana UŁ
Członek Wydziałowej Komisji ds. Nauki UŁ
Członek Wydziałowej Komisji ds. Osobowych UŁ
Kierownik Zakładu Systemów Motywacyjnych IPiSS


b) w organizacjach i stowarzyszeniach:
Członek Prezydium ZG PTE
Przewodnicząca Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Członek Komisji Konkursowej PTE
Przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
Przewodnicząca Kapituły Nagrody w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” Członek Kapituły Honorowej Złotej Odznaki PTE z wieńcem
Przewodnicząca Rady Programowej „Inicjatywy Personel XXI”
Członek Kapituły Medalu im. W. Szuberta
Przewodnicząca Rady Konkursu i Kapituły Nagrody w Konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”
Członek Kapituły Nagrody w Programie Inwestor w Kapitał Ludzki
Przewodnicząca Komisji Konkursowej „Młodzi Sobie”
Członek Rady Statystyki powoływanej przez Prezesa Rady Ministrów
Przewodnicząca Zespołu Statystyki Społecznej
Członek Rady Naukowej Instytutu Zarządzania
Honorowy członek Stowarzyszenia „Klub Lidera”
Honorowy członek Polskiego Stowarzyszenia Kadrami
Członek Naczelnej Rady Zatrudnienia przy Ministrze Gospodarki i Pracy

c) czasopismach i innych jednostkach:
Redaktor Naczelna czasopisma „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
Członek Kolegium Redakcyjnego „Polityka Społeczna”
Członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Statystycznych GUS


4. Działalność ekspercka
Konsultant Konfederacji Pracodawców Polskich


5. Publikacje – autorka ponad 300 publikacji krajowych i zagranicznych
a) główne publikacje
  1. S. Borkowska (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, ss. 420. Nagroda I stopnia MNSzWiT
  2. S. Borkowska (1997), Negocjacje zbiorowe, PWE, Warszawa, ss. 283. Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  3. S. Borkowska, red, (1999), Wynagrodzenie godziwe, IPiSS, Warszawa, ss. 313. I nagroda Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN w 2000 r
  4. S. Borkowska (2001; 2004), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, ss. 580. Nagroda Ministra Edukacji i Sportu w 2002 r.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu