Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


1. Stopnie i tytuły naukowe.
 • studia wyższe Io - 1951-1954 na Wydziale Transportu Drogowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie,
 • studia wyższe IIo - 1955-1956 na Wydziale Transportu Drogowego Politechniki Szczecińskiej,
 • stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1996 r., nadany przez Radę Wydziału Inżynieryjno- Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej,
 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 1970 r., nadany przez Radę Wydziału Inżynieryjno- Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej,
 • tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych nadała mu Rada Państwa w 1976 r.,
 • tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych nadała mu Rada Państwa w 1983 r. ,
 • tytuł doktora honoris causa nadał mu Uniwersytet Szczeciński w 1966 r.
2. Miejsce zatrudnienia.
 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, profesor,
 • Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, profesor,
3. Aktualnie pełnione funkcje.
 • członek Zarządu i Prezydium Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa,
 • członek Zarządu i prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział Szczecin.
4. Doświadczenie i specjalność zawodowa.
 • ekonomista, specjalista z zakresu makro- i mikroekonomii, ekonomiki transportu, pracy i polityki zatrudnienia, polityki społeczno - gospodarczej.
 • doświadczenie poselskie i towarzystw TWP i PTE.
5. Prowadzona działalność ekspercka: na rzecz instytucji rządowo-samorządowych oraz przedsiębiorstw (ok. 60).

6. Najważniejsze publikacje.
 • Ekonomiści i systemy ekonomiczne. PTE Szczecin, 2005, s. 426,
 • Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, WSZ "Oeconomicus", PTE Szczecin, 2005 (wyd. 2), s. 432,
 • Podstawy makroekonomii, WSZ "Oeconomicus", PTE Szczecin, 2005 (wyd. 3), s. 279,
 • łączna liczba publikacji: 36 książek i monografii oraz przeszło 300 artykułów z różnych dziedzin ekonomii.
7. Działalność dydaktyczna.
 • promotor 37 doktorów nauk ekonomicznych,
 • promotor przeszło 500 magistrów i licencjatów.
8. Działalność parlamentarna.
 • W latach 1989-91 poseł X Kadencji Sejmu, wiceprzewodniczący Komisji Handlu i Usług, przewodniczący Sekcji Transportu i Łączności, członek Komisji Konstytucyjnej.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu