Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Bożena Klimczak, prof. dr hab., profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej od 1991r.

 • Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu 1966
 • Doktor nauk ekonomicznych 1972
 • Doktor habilitowany  nauk ekonomicznych 1987
 • Profesor nauk ekonomicznych 1997
 • Stanowisko profesora zwyczajnego 2001
 • Zagraniczne staże naukowe: 1989, 1995, 1996- Westfalische Wilhelms Universität Müster, 1994 - Uniwersytet w Odense
 • Badania naukowe z dziedziny mikroekonomii, ekonomii instytucjonalnej i etyki gospodarczej:

            « Proces, formy i skutki przekształceń własnościowych w okresie transformacji   systemowej w Polsce" (kierownik naukowy 2 grantów Komitetu Badań Naukowych w   latach 1992-1996),

            « Miejsce samorządu gospodarczego i zawodowego w gospodarce okresu            transformacji  systemowej w Polsce (kierownik  naukowy grantu Komitetu Badań          Naukowych w latach 1998-2000),

            « Procesy dostosowawcze gospodarki Polski do integracji europejskiej" (kontraktor        projektu "Tempus" w latach 1994-1997),

            « Zmiany instytucjonalne w okresie transformacji systemowej w Polsce (działanie           grup     interesu, badanie ścieżki zależności i instytucji nieformalnych)

 • Publikacje naukowe:

            « 15 monografii indywidualnych, zbiorowych (red.) i Prac Naukowych AE we Wrocławiu         (red.) w tym:

             Etyka gospodarcza, Wyd. AE, Wrocław 1996, 2006,

            Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w            Polsce, Wyd. AE, Wrocław 2001,

            Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wyd. AE, Wrocław          2001,

            Między ekonomią a etyką, Wyd. AE, Wrocław 2008,

            « 150 artykułów naukowych, w tym; 25 artykułów w języku niemieckim, francuskim i   angielskim opublikowanych w czasopismach i monografiach za granicą

            « 100 referatów naukowych wygłoszonych na konferencjach ogólnopolskich i     międzynarodowych.

 • Publikacje dydaktyczne:

Podręczniki akademickie z mikroekonomii i etyki gospodarczej, w tym:

Mikroekonomia Wyd. AE Wrocław,7 wydań aktualizowanych w łącznym nakładzie 25 000 egzemplarzy,

Mikroekonomia - ćwiczenia (współautor), Wyd. AE Wrocław, 6 wydań,

Mikroekonomia - studia przypadków (współautor), Wyd. AE Wrocław, 2 wydania,

Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, Wyd. AE Wrocław, 2 wydania.

 • Wykłady akademickie:

Wykłady: mikroekonomia (kurs podstawowy), ekonomia menedżerska, mikroekonomia (współczesne nurty, kurs zaawansowany), etyka biznesu, etyka życia publicznego, profilowane wykłady z mikroekonomii dla menedżerów (MBA, studia podyplomowe), profilowane wykłady z etyki życia gospodarczego i publicznego (MBA, studia podyplomowe), seminarium magisterskie: działanie rynków i przedsiębiorstw w otoczeniu instytucjonalnym, grupy interesu w gospodarce rynkowej.

 • Recenzje

            55 recenzji wydawniczych,

            22 recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich,

 • Opieka nad pracami doktorskimi: 5 obronionych prac doktorskich, 6 doktorantów (2 otwarte przewody doktorskie).
 • Nagrody:

3 nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za badania naukowe 1977, 1982, 2002

1 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 1997 r. za osiągnięcia dydaktyczne

Nagroda im. Edwarda Lipińskiego za "Etykę gospodarczą", 1997,

Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za podręcznik "Mikroekonomia" 1992,

Ponad dwadzieścia Nagród Rektora AE we Wrocławiu.

 • Działalność społeczna:

      - prezes wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 1993-2001, 2005-2010, wiceprezes wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2001-2004, członek Prezydium i Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 1993-2010,

      - członek z wyboru rady naukowej polskiego oddziału European Business Ethics Network,

      - członek z wyboru Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu w latach 2001-2007,

      - członek Rady Strategii województwa dolnośląskiego w latach 1999-2001,

      - członek z wyboru Rady Naukowej PTE od 2010 r.,

       - członek Rady Fundacji " Pro Homine".

 • Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej.
 • Hobby: piesze wędrówki i wycieczki, muzyka poważna, uczestnictwo w Salonie Profesora Dudka.

 


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu