Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Uzyskane stopnie i tytuły naukowe (zawodowe):

 

1970 – magister
1973 – doktor
1991 – doktor habilitowany
1995 – profesor nadzwyczajny
2001 – profesor nauk ekonomicznych
2005 – profesor zwyczajny

Miejsce zatrudnienia:

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

al. Niepodległości 10
Katedra Strategii Marketingowych – kierownik Katedry

Wykształcenie:

wyższe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu, 1970 r.
ekonomista, pracownik naukowo-dydaktyczny, profesor nauk ekonomicznych

Wykształcenie uzupełniające:

staże naukowo-badawcze: Handelshochschule Leipzig 1979r., 1985 r., Wysoka Ekonomicka Skola w Bratysławie 1982 r., Uniwversity of Bradford, Wielka Brytania, 1990 r., Tempus Programme East European Management Teacher, University of Economics in Copenhagen, Dania 1991, Wirtschafts Universität Wien, Austria 1991, Nottingham Trent University, Wielka Brytania 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998.

Aktualnie pełnione funkcje:

członek Senatu – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
członek Uczelnianej Komisji Wyborczej – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Członek Zarządu Wielkopolskiej Szkoły Biznesu (WSB) w Poznaniu

Dyrektor ds. Incompany Training w WSB

Prezes Poznańskiego Oddziału PTE
Członek Prezydium Zarządu Krajowego PTE

Najważniejsze publikacje:

1. Marketing, praca zbiorowa pod red. A. Michalaka, AE Poznań 1999, autorstwo rozdz. 4 i 8.

2. Dylematy zintegrowanej komunikacji marketingowej [w:] Komunikacja a przyszłość marketingu, Wydawnictwo WSKiZ w Poznaniu, Poznań 2002.

3. Mruk H., Pilarczyk B., Zarządzanie marką na eurorynku [w:] EUROMARKETING. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, pod red. J. W. Wiktora, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.

4. Kwiatek P., Pilarczyk B., Kształtowanie lojalności nabywców na rynku farmaceutycznym, „Marketing i Rynek” 2004, nr 9.

5. Niestandardowe formy komunikacji marketingowej [w:] ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, Folia Oeconomica 179, Marketing-Handel-Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, tom I, pod red. B. Gregora, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.

6. Reklama jako narzędzie komunikacji masowej [w:] Komunikowanie się w marketingu, praca zbiorowa pod red. H. Mruka, PWE, Warszawa 2004.

7. Rozwój nowoczesnych form komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce tożsamość, etyka, przyszłość, pod red.
Lechosława Garbarskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2004.

8. Skuteczność reklamy leków OTC, „Bez Recepty” 2004, nr 3.

9. Wykorzystanie internetu do badania opinii studentów dotyczących jakości zajęć dydaktycznych [w:] Student jako ważne ogniwo jakości kształcenia, praca zbiorowa pod red. Kazimierza Jankowskiego, Barbary Sitarskiej, Cezarego Tkaczuka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004.

10. Michalak M., Mruk H., Pilarczyk B., Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

11. Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H., Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo AE, Poznań 2005., autorstwo część I rozdz. 3, część III rozdz. 4-6, część IV rozdz. 1.

12. Stan i kierunki rozwoju dystrybucji leków bez recepty na rynku pozaaptecznym w Polsce, „Handel Wewnętrzny” 2005, nr 1.

13. Wykorzystanie Internetu w strategii marketingowej przedsiębiorstw [w:] Era społeczeństwa informacyjnego, materiały konferencyjne pod red. J. Klebana i W. Wieczerzyckiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2005.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu