Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie doktoryzował się w 1979 roku w katedrze Finansów pod kierownictwem rektora prof. J. Kalety. Habilitował się w Wyższej Szkole Ekonomii w Berlinie w 1989 roku. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Pełni tam funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Zarządzania ds. naukowych. Jest prezesem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Kielcach i od trzech kadencji członkiem prezydium Zarządu Krajowego PTE. Jest przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Techniczno-Ekonomicznej Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Jest członkiem kolegium redakcyjnego serii Miscellanea oeconomicae. Jest autorem szeregu grantów edukacyjnych i naukowo-badawczych, realizowanych w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naukowo-Konsultacyjnej ds. strategii rozwojowej województwa świętokrzyskiego. Jest członkiem Rady Integracji Europejskiej. Jest członkiem kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP na poziomie eliminacji województwa świętokrzyskiego.

Najważniejsze publikacje:

Leksykon przedsiębiorcy (red.), Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1996
Osiak A., Szplit A., Rady nadzorcze. Zasady funkcjonowania, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1996
Zarządzanie przez strategię i finanse (red.), Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2005.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu